Вкажіть порядок перевірки відсутності напруги
Перейти к содержимому

Вкажіть порядок перевірки відсутності напруги

 • автор:

Перевірка відсутності напруги

Перевіряти відсутність напруги необхідно покажчиком напруги заводського виготовлення, справність якого перед застосуванням слід перевірити за допомогою призначених для цього спеціальних приладів або наближенням до струмовідних частин, розташованих поблизу, які явно перебувають під напругою.

В електроустановках напругою понад 1000 В користуватися покажчиком напруги необхідно в діелектричних рукавичках.

Якщо покажчик напруги падав або був підданий механічним ударам, то користуватися ним без повторної перевірки забороняється;

У ВРУ напругою до 220 кВ перевіряти відсутність напруги покажчиком дозволяється тільки в суху погоду.

Під час туману, дощу, снігопаду відсутність напруги допускається перевіряти ретельним простежуванням схеми в натурі. У цьому випадку відсутність напруги на лінії, що відходить, підтверджується оперативними працівниками.

Якщо під час перевірки схеми будуть помічені ознаки наявності напруги (корона на ошиновці та іншому устаткуванні або іскріння під час комутації роз’єднувачів), то схему слід перевірити повторно, про свої зауваження щодо стану устаткування повідомити оперативних працівників.

Перевірку відсутності напруги на відключеному устаткуванні повинен проводити допускач після вивішення попереджувальних плакатів.

Перевірку відсутності напруги слід проводити між усіма фазами та між кожною фазою і землею, а також кожною фазою і нульовим проводом, а на вимикачі і роз’єднувачі – на всіх шести вводах, затискачах.

Якщо на місці робіт є розрив електричного кола, то відсутність напруги перевіряється на струмовідних частинах з обох боків розриву.

Постійні обгородження знімаються або відкриваються безпосередньо перед перевіркою відсутності напруги.

Перевіряти відсутність напруги вивіренням схеми у натурі дозволяється у ВРУ, КРУ і КТП зовнішньої установки, а також на ПЛ під час туману, дощу, снігопаду у випадку відсутності спеціальних покажчиків напруги.

Під час вивірення схеми у натурі відсутність напруги на вводах ПЛ і КЛ підтверджується черговим, в оперативному управлінні якого перебувають лінії.

На ПЛ вивірення схеми у натурі полягає в перевірці напрямку і зовнішніх ознак лінії, а також позначень на опорах, які мають відповідати диспетчерським найменуванням ліній.

Перевіряти відсутність напруги в електроустановках підстанцій та в РУ дозволяється одному працівнику зі складу оперативних або оперативно-ремонтних працівників з групою IV в електроустановках понад 1000 В із групою III – в установках до 1000 В.

На ПЛ перевірку відсутності напруги мають виконувати два працівники: на ПЛ напругою понад 1000 В з групами не нижче IV і III, на напругою до 1000В – з групою III.

На дерев’яних та залізобетонних опорах напругою від 6 до 20 кВ, а також під час роботи з телескопічної вишки в разі перевірки відсутності напруги покажчиком, заснованим на принципі проходження ємнісного струму, має бути забезпечена його необхідна чутливість. Для цього покажчик необхідно заземлити проводом з поперечним перерізом не менше 4 мм 2 , якщо інше не вимагається заводською інструкцією.

На ПЛ в разі підвішування проводів на різних рівнях перевіряти відсутність напруги покажчиком і встановлювати заземлення слід пофазно знизу догори, починаючи з нижнього проводу. В разі горизонтального підвішування перевірку слід починати з найближчого проводу.

В електроустановках напругою до 1000 В із заземленою нейтраллю в разі застосування двополюсного покажчика перевіряти відсутність напруги потрібно як між фазами, так і між кожною фазою та зануленим корпусом устаткування або нульовим проводом. Допускається застосовувати попередньо перевірений вольтметр. Користуватися «контрольними» лампами забороняється.

Пристрої, що сигналізують про відключений стан апаратів, блокувальні пристрої, постійно ввімкнені вольтметри тощо є тільки допоміжними засобами, на підставі показань або дії яких не допускається робити висновки про відсутність напруги.

Показання сигнальних пристроїв про наявність напруги є безумовною ознакою неприпустимості наближення до даного устаткування.

Перевірка відсутності напруги

0 відгуків

0 відгуків | Написати відгук

Оберіть параметри товару:

* Розмір плакату:
Пластик ПВХ товщиною 2 мм
Пластик ПВХ товщиною 3 мм
Пластик ПВХ товщиною 4 мм

Третій варіант виготовлення плаката Перевірка відсутності напруги присвячений правилам і нормам перевірки відсутності напруги. З розміщеної на плакаті електробезпеки інформації з картинками кожен той, що бажає зможе знайти відповіді:

 • як перевірити справність покажчиків напруги, хто має право виконувати такі операції;
 • що таке «ізолююча штанга», «щуп-подовжувач», для чого вони призначені і як застосовуються;
 • як правильно перевірити напругу в разі горизонтального підвішування проводів, якщо дроти підвішені на різних рівнях;
 • якщо електропроводка є прихованою — яким чином перед початком робіт визначити її трасу;
 • чи можна визначити місце пошкодження кабелю, як виконати ремонт.

Плакат Перевірка відсутності напруги

Належне планування і підготовка до технічних заходів електробезпеки зроблять будь-який тип тестування простішим і безпечнішим. Перш ніж приступити до перевірки відсутності напруги, спочатку визначите:

 • чи будете ви усувати неполадки або випробовувати відсутність напруги?
 • які інструменти ви використовуватимете для перевірки стану живлення або знеструмлення?
 • які засоби індивідуального захисту (СІЗ) знадобиться?
 • яка напруга в ланцюзі?
 • чи правильно працює ваш тестовий інструмент?

Якщо ви тестуєте відсутність напруги, тобто переконаєтеся, що перед початком роботи немає напруги, ви можете використати безконтактний електричний тестер або мультиметр.

Виписка з НПАОП 40.1-1.01-97 Правил безпечної експлуатації електроустановок

Розділ 7. 4. Перевірка відсутності напруги

Перевіряти відсутність напруги необхідно покажчиком напруги, справність якого перед застосуванням слід перевірити або за допомогою призначених для цієї мети спеціальних приладів, або наближенням до струмовідних частин, розташованих поблизу, які явно перебувають під напругою. Придатність покажчиків із самоконтролем перевіряється наявністю звукового чи світлового сигналу.

В електроустановках понад 1000 В слід користуватись покажчиком напруги, застосовуючи діелектричні рукавички.

На одноколових ПЛ 330 кВ і вище достатньою ознакою відсутності напруги є відсутність коронування.

В електроустановках електростанцій та підстанцій перевіряти відсутність напруги дозволяється одному працівнику зі складу оперативних або оперативно-виробничих працівників з групою IV — в електроустановках понад 1000 В і з групою III — в електроустановках до 1000 В.

На ПЛ перевірку відсутності напруги повинні проводити два працівники: на ПЛ понад 1000 В — з групами IV та III; на ПЛ до 1000 В — з групою III.

Перевіряти відсутність напруги вивірянням схеми в натурі дозволяється:

 1. у ВРУ, КРУ і КТП зовнішньої установки, на ПЛ — під час туману, дощу, снігопаду у разі відсутності спеціальних покажчиків напруги, а також у КРУ з викочуваними візками перед увімкненням заземлювальних ножів; (Абзац другого пункту 7.4.3 розділу 7 зі змінами, внесеними згідно з Наказом Держнаглядохоронпраці N 26 від 25.02.2000)
 2. у ВРУ 330 кВ і вище та на двоколових ПЛ 330 кВ і вище.

У разі вивіряння схеми в натурі відсутність напруги на вводах ПЛ та КЛ повинна підтверджуватись черговим, в оперативному управлінні якого знаходиться лінія.

На ПЛ вивіряння схеми в натурі полягає у перевірці напрямку та зовнішніх ознак ліній, а також позначень на опорах, які повинні відповідати диспетчерським найменуванням ліній.

На ПЛ 6, 10 та 20 кВ у разі перевірки відсутності напруги, яка виконується з дерев’яних або залізобетонних опор, а також з телескопічної вишки або з інших механізмів та пристосувань, ізольованих «від землі», покажчиком, заснованим на принципі проходження ємкісного струму, слід забезпечити необхідну чутливість покажчика. Для цього його робочу частину слід заземлити, якщо це вимагається заводською документацією. (Пункт 7.4.4 розділу 7 зі змінами, внесеними згідно з Наказом Держнаглядохоронпраці N 26 від 25.02.2000)

На ПЛ у разі підвішування проводів на різних рівнях необхідно перевіряти відсутність напруги покажчиком та встановлювати заземлення пофазно, знизу вверх, починаючи з нижнього проводу. У разі горизонтального підвішування проводів перевірку слід починати з найближчого проводу.

В електроустановках до 1000 В із заземленою нейтраллю у разі застосування двополюсного покажчика необхідно перевіряти відсутність напруги як між усіма фазами, так і між кожною фазою та заземленим корпусом обладнання або заземлювальним (занулювальним) провідником. Допускається застосовувати попередньо перевірений вольтметр.

Забороняється користуватись ампервольтметром, що не має внутрішнього захисного вимикання.

Забороняється використовувати «контрольні» лампи.

Пристрої, що сигналізують про вимкнене положення апарата, блокувальні пристрої, постійно ввімкнені вольтметри тощо є тільки допоміжними засобами, які підтверджують відсутність напруги, і на підставі їхніх показів не можна робити висновок про відсутність напруги.

Організаційні заходи, якими досягається безпека робіт в електроустановках

Організаційними заходами, якими досягається безпека робіт в електроустановках, є:

 • затвердження переліку робіт, що виконуються за нарядами, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації;
 • призначення осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт;
 • оформлення робіт нарядом, розпорядженням або затвердженням переліку робіт, що виконуються в порядку поточної експлуатації;
 • підготовка робочих місць;
 • допуск до роботи;
 • нагляд під час виконання робіт;
 • переведення на інше робоче місце;
 • оформлення перерв в роботі та її закінчення.

Працівники, відповідальні за безпеку робіт

Відповідальними за безпеку робіт, що виконуються в електроустановках, є:

 • працівник, який видає наряд, розпорядження;
 • працівник, який дає дозвіл на підготовку робочого місця;
 • працівник, який готує робоче місце, допуск;
 • працівник, який допускає до роботи (далі – допускач);
 • керівник робіт;
 • працівник, який наглядає за безпечним виконанням робіт (далі – наглядач);
 • члени бригади.

Працівник, який видає наряд, розпорядження, встановлює можливість безпечного виконання роботи.Він відповідає за достатність і правильність зазначених у наряді заходів безпеки, за якісний і кількісний склад бригади і призначення працівників, відповідальних за безпечне виконання робіт, а також за відповідність груп з електробезпеки працівників, які зазначені в наряді, роботі, що виконується.

Працівник, який видає наряд, зобов’язаний, визначити зміст рядків наряду “Окремі вказівки”.

Право видачі нарядів та розпоряджень надається ад­міністративно-технічним працівникам підприємства, які мають групу V в електроустановках понад 1000 В та групу IV – в електроустановках до 1000 В.

Особи, які складають і затверджують перелік робіт, що виконуються в порядку поточної експлуатації, визначають необхідність, можливість і періодичність безпечного виконання цих робіт з огляду на місцеві умови, а також кількісний та якісний склад виконавців на кожен вид роботи.

Працівник, який дає дозвіл на підготовку робочих місць і на допуск, несе відповідальність за достатність передбачених для безпечного виконання робіт заходів по вимкненню та заземленню устаткування і можливість їх здійснення, а також за координацію часу і місця роботи бригад, що допускаються.

Давати дозвіл на підготовку робочих місць і на до­пуск мають право оперативні працівники з групою V -в електроустановках понад 1000 В і групою IV – в електроустановках до 1000 В.

Працівник, який готує робоче місце, відповідає за правильне виконання заходів щодо підготовки робочого місця, вказаних у наряді, а також тих, що вимагаються умовами роботи (встановлення замків, плакатів, огорож).

Готувати робочі місця мають право чергові або опера­тивно-ремонтні працівники, які допущені до оператив­них перемикань в даній електроустановці.

Допускач відповідає за правильність і достатність вжитих заходів безпеки та їх відповідність до характеру і місця роботи, зазначених у наряді, за правильний допуск до роботи, а також за повноту та якість проведеного ним інструктажу.

Допускачами призначаються оперативні або оператив­но-ремонтні працівники.

В електроустановках понад 1000 В допускачі повинні мати групу IV, а в електроустановках до 1000 В – гру­пу III.

Керівник робіт відповідає за:

 • вжиття заходів безпеки, передбачених нарядом чи розпорядженням, та їх достатність;
 • чіткість і повноту інструктажу членів бригади;
 • наявність, справність і правильне застосування необхідних засобів захисту, інструменту, інвентарю та пристосувань;
 • збереження та постійність перебування на робочому місці заземлень, огороджень, знаків і плакатів безпеки, запірних пристроїв протягом робочої зміни;
 • організацію і безпечне виконання робіт і дотримання цих Правил.

Керівник робіт повинен здійснювати постійний нагляд за членами бригади і усувати від роботи членів бригади, які порушують правила, а також не допускати тих, що перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, або хворих.

Керівник робіт повинен мати групу з електробезпеки IV під час виконання робіт в електроустановках понад 1000 В і групу III – в електроустановках до 1000 В.

Наглядач призначається для нагляду за бригадами будівельних робітників, різноробочих, такелажників та інших неелектротехнічних працівників під час виконання ними робіт в електроустановках за нарядами та розпорядженнями.

Наглядач за електротехнічними працівниками, у тому числі відрядженими, призначається у випадку проведен­ня робіт в електроустановках у особливо небезпечних умовах, що визначає особа, відповідальна за електро­господарство підприємства.

Наглядач контролює наявність встановлених на місці роботи заземлень, огороджень, плакатів, запірних при­строїв та відповідає за безпеку членів бригади відносно ураження електричним струмом.

Наглядачам забороняється поєднувати нагляд з ви­конанням будь-якої роботи і залишати бригаду без на­гляду під час роботи.

Наглядачами призначаються електротехнічні працівники з групою III.

Списки працівників, які мають право на видачу нарядів, розпоряджень, керівників робіт, допускачів, переліки робіт, що виконуються за нарядами, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації, визначаються особою, відповідальною за електрогосподарство, і затверджуються керівником підприємства.

Зазначені списки і переліки підлягають щорічному перегляду та поновному затвердженню.

Допускається суміщення обов’язків відпові­дальних працівників згідно з таблицею 3.2. В разі сум­іщення обов’язків відповідальний працівник повинен мати групу з електробезпеки не нижче тієї, яка вима­гається для працівників, обов’язки котрих вона суміщу є.

Обов’язки, що суміщуються

Керівник робіт
Допускач в електроустановках без місцевих чергових працівників

Працівник, який готує робоче місце
Керівник робіт
Член бригади
Працівник, який готує робоче місце

Допускач в електроустановках без місцевих чергових працівників

Наряд на роботу виписується у двох примірниках за умови дотримання чіткості і ясності записів в обох примірниках. Заповнення наряду олівцем, виправлення і перекреслювання написаного тексту є неприпустимим.

Наряд передається оперативному працівнику або працівнику, який готує робоче місце в електроустановках без місцевої чергової обслуги, перед початком підготовки робочого місця.

Допускається передача наряду по телефону працівником, який видає наряд, старшому в зміні опе­ративному працівнику зазначеної в наряді електроуста­новки, або керівнику робіт. В цьому разі наряд заповнюється в трьох примірниках: один примірник заповнює працівник, який видає наряд, а два – працівник, який приймає його по телефону.

Наряд виписують на одного керівника робіт (наглядача) з однією бригадою. На руки керівнику робіт видається тільки один наряд.

На однотипні роботи, що виконуються без зняття напруги однією бригадою, може бути виданий один спіль­ний наряд для виконання їх в порядку черги на кількох приєднаннях, в одному або різних РУ, у різних при­міщеннях підстанцій. Оформлення переведення з одного робочого місця на друге вимагається тільки в разі пере­ходу з одного РУ на інше, з одного поверху РУ на інший.

В електроустановках, де напруга знята з усіх струмовідних частин, у тому числі й з виводів ПЛ та КЛ, і замкнутий вхід до суміжної електроустановки (збірки та щити до 1000 В можуть залишатися під напругою), допускається видавати один наряд для одночасної роботи на всіх приєднаннях.

В разі розширення робочого місця чи зміни кількості робочих місць слід видавати новий наряд.

В разі заміни керівника робіт, а також зміни складу бригади більше ніж наполовину, має бути виданий новий наряд.

Оперативні працівники під час чергування з дозволу старшого в зміні оперативного працівника можуть залучатись до участі в роботі ремонтної бригади без включення в наряд, з записом в оперативному журналі після цільового інструктажу і розпису за нього.

Наряд видається на термін не більше 15 календарних днів від дня початку роботи.

Наряд може бути продовжений один раз на термін не більше 15-ти календарних днів від дня продовження. Продовжити наряд може працівник, який видав наряд, або інший працівник, який має право видачі нарядів на роботи в даній електроустановці.

Система нумерації нарядів, порядок їх реєстрації і зберігання встановлюється письмовим розпорядженням особи, відповідальної за електрогосподарство.

Наряди, роботи за якими закінчені повністю, зберігаються протягом 30-ти діб.

Форма журналу обліку робіт за нарядами і розпорядженнями наведена у додатку 5.

В кожному електрогосподарстві підприємства роботи за нарядами і розпорядженнями слід обліковувати в призначеному для цього журналі обліку робіт за наря­дами і розпорядженнями, за рекомендованою в додатку 5 формою.

В журналі у відповідних графах реєструється первин­ний допуск до роботи за нарядами і повне її закінчення, допуск до роботи згідно з розпорядженням та її закін­чення (за винятком робіт згідно з розпорядженнями, які виконуються самими оперативними працівниками або під їхнім наглядом, запис про які робиться тільки в опера­тивному журналі). Крім того, первинні і щоденні допуски до робіт за нарядами оформляються записами в жур­налі; в цьому разі зазначається тільки номер наряду і робоче місце.

Відповідальність за ведення і цілісність журналу по­кладається на особу, відповідальну за електрогосподар­ство. Журнал має бути пронумерований, прошнурований і скріплений печаткою. Термін його зберігання після останнього запису – 6 місяців.

Склад бригади, що працює за нарядом

Чисельність бригади та її склад з врахуванням кваліфікації і груп з електробезпеки працівників визначає працівник, який видає наряд (розпорядження), виходячи зі складності роботи, умов її виконання, а також потреби забезпечення можливості повноцінного нагляду за безпечним виконанням робіт всіма членами бригади з боку керівника робіт (наглядача).

У випадку роботи за нарядом бригада повинна складатися не менше ніж із двох працівників, включно з керівником робіт.

До складу бригади з розрахунку на кожного її члена з групою III допускається включати одного працівника з групою І, але загальна кількість членів бригади з групою І має бути не більше ніж дві особи.

Змінювати склад бригади дозволяється працівнику, який видав наряд, або іншому працівнику, який має право видачі нарядів на виконання робіт в даній електроустановці. Вказівки про зміни складу бригади можуть бути передані по телефону виконавцю робіт або допускачеві, який у наряді за своїм підписом записує прізвище та ініціали працівника, що дав вказівку про зміну.

В разі зміни складу бригади не мають бути порушені вимоги

Керівник робіт зобов’язаний про­інструктувати працівників, заново введених до складу бригади, про заходи по безпечному проведенню робіт.

Зміни в складі бригади оформлюються працівником, який видав наряд, а за його відсутності – працівником, який має право видачі нарядів на роботи в даній електроустановці.

Підготовка робочого місця і допуск до виконання робіт

Підготовка робочих місць і допуск можуть провадитись тільки з дозволу оперативних працівників,на на підприємствах, де таких працівників немає, з дозволу особи, яка видала наряд чи розпорядження за узгодженням з особою, відповідальною за електрогосподарство.

Забороняється змінювати передбачені нарядом (розпорядженням) заходи по підготовці робочих місць.

В разі виникнення сумніву в достатності і правиль­ності заходів з підготовки робочого місця і можливості безпечного виконання роботи, ця підготовка має бути припинена.

Підготовку робочих місць, як правило, виконують два працівники, які мають право на оперативні перемикання в даній електроустановці. Дозволяється виконувати підготовку робочого місця керівнику робіт з одним із членів бригади, якщо вони мають права на оперативні перемикання в даній електроустановці.

Підготовку робочого місця може виконувати один працівник, крім встановлення переносних заземлень в електроустановках понад 1000 В і виконання переми­кань, що здійснюються на двох і більше приєднаннях в електроустановках понад 1000 В, що не мають дію­чих пристроїв блокування роз’єднувачів від неправиль­них дій.

Допускач разом з керівником робіт повинні перевірити виконання технічних заходів по підготовці робочого місця.

Якщо керівник робіт суміщує обов’язки допускача, то таку перевірку він виконує з одним із членів бригади, який має групу III.

Допуск до роботи за нарядами та розпорядженнями слід провадити безпосередньо на робочому місці.

Допуск провадиться після перевірки технічних заходів з підготовки робочого місця.

В цьому разі допускач має:

 • перевірити, чи відповідає склад бригади зазначеному у наряді або розпорядженні, та наявність у членів бригади посвідчень про перевірку знань;
 • провести інструктаж: ознайомити бригаду зі змістом наряду, розпорядження; зазначити межі робочого місця і підходи до нього; показати найближче до робочого місця устаткування та струмовідні частини приєднань, що ремонтуються, та суміжних, до яких забороняється наближатися незалежно від того, перебувають вони під напругою чи ні;
 • довести бригаді, що напруга відсутня, показом встановлених заземлень та перевіркою відсутності напруги, якщо заземлення не видно з робочого місця, а в елек­троустановках 35 кВ і нижче (де дозволяє конструктив­не виконання) з наступним дотиком рукою до струмовідних частин, після перевірки відсутності напруги.

Після інструктажу допускача бригаду повинен проінструктувати керівник робіт щодо безпечного виконання робіт, використання інструменту, пристосувань, механізмів і вантажопідіймальних машин.

Без проведення інструктажу допуск бригади заборо­няється.

Проведення інструктажу і допуску оформляються підписами допускача і керівника робіт (наглядача) в таблиці 3 наряду із зазначенням дати і часу.

Допуск оформлюється в обох примірниках наряду, з яких один залишається у керівника робіт (наглядача), а другий – у допускача.

Коли керівник робіт суміщує обов’язки допускача, допуск оформлюють в одному примірнику наряду.

Під час роботи за розпорядженням час допуску реє­струють в журналі обліку робіт за нарядами і розпоряд­женнями.

Нагляд під час виконання робіт за нарядом

З моменту допуску бригади до робіт нагляд за нею, з метою запобігання порушенням вимог цих Правил І, покладається на керівника робіт або наглядача.Керівник робіт і наглядач повинні весь час перебувати на місці робіт, в міру можливості – на тій дільниці, де виконується найвідповідальніша і найбільш травмонебезпечна робота.

Наглядачеві забороняється поєднувати нагляд з ви­конанням будь-якої роботи.

З дозволу керівника робіт можливе тимчасове залишення робочого місця одним або декількома членами бригади.

Члени бригади з групою III можуть виходити з РУ чи повертатися на робоче місце самостійно. Члени бри­гади з групою І і II – тільки у супроводі члена бригади з групою III або особи, яка має право одноособового огляду електроустановок. Кількість членів бригади, що залишаються на робочому місці, має бути не менше двох, включно з керівником робіт. Члени бригади, які повер­нулися, можуть стати до роботи тільки з дозволу кер­івника робіт.

Під час короткочасних відлучень членів бригади виводити їх з наряду не вимагається. До їх повернення керівнику робіт (наглядачеві) забороняється залишати робоче місце, якщо приміщення, де розміщується елек­троустановка, не можна замкнути на замок.

Залишатися в закритих і відкритих РУ одному керівнику робіт або членам бригади без керівника робіт не дозволяється, за винятком таких випадків:

 • в разі необхідності викликаної умовами виконання роботи ( наприклад, регулювання вимикачів чи роз’єд­нувачів, приводи яких винесені в інше приміщення, перевірка, ремонт чи монтаж вторинних кіл, прокладан­ня кабелів, випробування, перевірка захистів тощо) одночасного перебування одного чи кількох працівників з групою III зі складу бригади в різних приміщеннях, на різних робочих місцях одного приєднання.

Членів бригади, які працюють окремо від керівника робіт, останній повинен привести на їх робоче місце і дати необхідні вказівки щодо безпечного виконання ро­біт; у випадку проведення робіт однією бригадою на різних приєднаннях (перевірка диференційного захисту шин, кіл блокування роз’єднувачів з вимикачами, пере­вірка та регулювання пристроїв АВР тощо).

На такі роботи може бути виписаний один наряд для їх одночасного проведення на різних приєднаннях або, залежно від характеру робіт, наряд з переведенням з одного приєднання на інше з оформленням переведення в загальному порядку.

В РУ, з яких знято напругу, можна залишатися на робочому місці і продовжувати роботу одному працівни­ку зі складу бригади.

У випадку необхідності відлучитися керівник робіт (наглядач), якщо на цей час його не може замінити працівник, який видав даний наряд, або оперативний працівник, зобов’язаний вивести бригаду із РУ і замкнути за собою двері; оформити перерву в наряді.

В разі вимушеної заміни чи тимчасової відсутності керівника робіт (наглядача) наряд передається праців­нику, який його замінив.

Працівник, який видав наряд, і оперативні працівники повинні періодично перевіряти дотримання членами бригади правил безпеки. В разі виявлення по­ рушень правил безпеки або виявленні інших обставин, що загрожують безпеці працівників, у керівника робіт вилучається наряд і бригада виводиться з місця роботи, наряд закривається.

Після усунення виявлених порушень і неполадок бри­гада знову може бути в загальному порядку допущена до роботи з оформленням допуску у наряді.

Якщо порушення правил безпеки було допущене од­ним із членів бригади, то він повинен бути відстороне­ний від роботи.

Розосередження членів бригади по різних ро­бочих місцях допускається у випадках, коли наряд виданий для одночасного виконання робіт на різних робочих місцях.

Крикавський І. Й.

головний державний інспектор відділу нагляду

в будівництві, енергетиці, машинобудуванні,

котлонагляді та на виробництвах і об’єктах

підвищеної небезпеки

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів — Організаційні заходи, що убезпечують працівників під час роботи

3.1.1. Роботи в електроустановках стосовно їх організації поділяються на такі, що виконуються: за нарядом-допуском (далі нарядом), за розпорядженням та в порядку поточної експлуатації.
3.1.2. Організаційними заходами, якими досягається безпека робіт в електроустановках, є:
– затвердження переліку робіт, що виконуються за нарядами, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації;
– призначення осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт;
– оформлення робіт нарядом, розпорядженням або затвердженням переліку робіт, що виконуються в порядку поточної експлуатації;
– підготовка робочих місць;
– допуск до роботи;
– нагляд під час виконання робіт;
– переведення на інше робоче місце;
– оформлення перерв в роботі та її закінчення.

3.2. Працівники, відповідальні за безпеку робіт

3.2.1. Відповідальними за безпеку робіт, що виконуються в електроустановках, є:
– працівник, який видає наряд, розпорядження;
– працівник, який дає дозвіл на підготовку робочого місця;
– працівник, який готує робоче місце, допуск;
– працівник, який допускає до роботи (далі – допускач);
– керівник робіт;
– працівник, який наглядає за безпечним виконанням робіт (далі – наглядач);
– члени бригади.
3.2.2. Працівник, який видає наряд, розпорядження, встановлює можливість безпечного виконання роботи. Він відповідає за достатність і правильність зазначених у наряді заходів безпеки, за якісний і кількісний склад бригади і призначення працівників, відповідальних за безпечне виконання робіт, а також за відповідність груп з електробезпеки працівників, які зазначені в наряді, роботі, що виконується.
Працівник, який видає наряд, зобов’язаний у випадках, передбачених цими Правилами, визначити зміст рядків наряду “Окремі вказівки”.
Форма наряду-допуску та вказівки щодо його заповнення наведені в додатку 4.
Право видачі нарядів та розпоряджень надається адміністративно-технічним працівникам підприємства, які мають групу V в електроустановках понад 1000 В та групу IV – в електроустановках до 1000 В.
3.2.3. Особи, які складають і затверджують перелік робіт, що виконуються в порядку поточної експлуатації, визначають необхідність, можливість і періодичність безпечного виконання цих робіт з огляду на місцеві умови, а також кількісний та якісний склад виконавців на кожен вид роботи.
3.2.4. Працівник, який дає дозвіл на підготовку робочих місць і на допуск, несе відповідальність за достатність передбачених для безпечного виконання робіт заходів по вимкненню та заземленню устаткування і можливість їх здійснення, а також за координацію часу і місця роботи бригад, що допускаються.
Давати дозвіл на підготовку робочих місць і на допуск мають право оперативні працівники з групою V – в електроустановках понад 1000 В і групою IV – в електроустановках до 1000 В.
3.2.5. Працівник, який готує робоче місце, відповідає за правильне виконання заходів щодо підготовки робочого місця, вказаних у наряді, а також тих, що вимагаються умовами роботи (встановлення замків, плакатів, огорож).
Готувати робочі місця мають право чергові або оперативно-ремонтні працівники, які допущені до оперативних перемикань в даній електроустановці.
3.2.6. Допускач відповідає за правильність і достатність вжитих заходів безпеки та їх відповідність до характеру і місця роботи, зазначених у наряді, за правильний допуск до роботи, а також за повноту та якість проведеного ним інструктажу.
Допускачами призначаються оперативні або оперативно-ремонтні працівники.
В електроустановках понад 1000 В допускачі повинні мати групу IV, а в електроустановках до 1000 В – групу III.
3.2.7. Керівник робіт відповідає за:
– вжиття заходів безпеки, передбачених нарядом чи розпорядженням, та їх достатність;
– чіткість і повноту інструктажу членів бригади;
– наявність, справність і правильне застосування необхідних засобів захисту, інструменту, інвентарю та пристосувань;
– збереження та постійність перебування на робочому місці заземлень, огороджень, знаків і плакатів безпеки, запірних пристроїв протягом робочої зміни;
– організацію і безпечне виконання робіт і дотримання цих Правил.
Керівник робіт повинен здійснювати постійний нагляд за членами бригади і усувати від роботи членів бригади, які порушують ці Правила, а також не допускати тих, що перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, або хворих.
Керівник робіт повинен мати групу з електробезпеки IV під час виконання робіт в електроустановках понад 1000 В і групу III – в електроустановках до 1000 В.
3.2.8. Наглядач призначається для нагляду за бригадами будівельних робітників, різноробочих, такелажників та інших неелектротехнічних працівників під час виконання ними робіт в електроустановках за нарядами та розпорядженнями.
Наглядач за електротехнічними працівниками, у тому числі відрядженими, призначається у випадку проведення робіт в електроустановках у особливо небезпечних умовах, що визначає особа, відповідальна за електрогосподарство підприємства.
Наглядач контролює наявність встановлених на місці роботи заземлень, огороджень, плакатів, запірних пристроїв та відповідає за безпеку членів бригади відносно ураження електричним струмом.
Наглядачам забороняється поєднувати нагляд з виконанням будь-якої роботи і залишати бригаду без нагляду під час роботи.
Наглядачами призначаються електротехнічні працівники з групою III.
3.2.9. Списки працівників, які мають право на видачу нарядів, розпоряджень, керівників робіт, допускачів, зазначених в пункті 3.2.1 цих Правил, переліки робіт, що виконуються за нарядами, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації, визначаються особою, відповідальною за електрогосподарство, і затверджуються керівником підприємства.
Зазначені списки і переліки підлягають щорічному перегляду та поновному затвердженню.
3.2.10. Допускається суміщення обов’язків відповідальних працівників згідно з таблицею 3.2. В разі суміщення обов’язків відповідальний працівник повинен мати групу з електробезпеки не нижче тієї, яка вимагається для працівників, обов’язки котрих вона суміщає.
Таблиця 3.2
Суміщення обов’язків відповідальних осіб

Обов’язки, що суміщуються

Працівник,
який видає наряд

Керівник робіт
Допускач в електроустановках без місцевих чергових працівників

Працівник, який готує робоче місце
Керівник робіт
Член бригади
Працівник, який готує робоче місце

Допускач в електроустановках без місцевих чергових працівників

3.3. Порядок видачі та оформлення наряду

3.3.1. Наряд на роботу виписується у двох примірниках за умови дотримання чіткості і ясності записів в обох примірниках. Заповнення наряду олівцем, виправлення і перекреслювання написаного тексту є неприпустимим.
3.3.2. Наряд передається оперативному працівнику або працівнику, який готує робоче місце в електроустановках без місцевої чергової обслуги, перед початком підготовки робочого місця.
3.3.3. Допускається передача наряду по телефону працівником, який видає наряд, старшому в зміні оперативному працівнику зазначеної в наряді електроустановки, або керівнику робіт. В цьому разі наряд заповнюється в трьох примірниках: один примірник заповнює працівник, який видає наряд, а два – працівник, який приймає його по телефону.
3.3.4. Наряд виписують на одного керівника робіт (наглядача) з однією бригадою. На руки керівнику робіт видається тільки один наряд.
На однотипні роботи, що виконуються без зняття напруги однією бригадою, може бути виданий один спільний наряд для виконання їх в порядку черги на кількох приєднаннях, в одному або різних РУ, у різних приміщеннях підстанцій. Оформлення переведення з одного робочого місця на друге вимагається тільки в разі переходу з одного РУ на інше, з одного поверху РУ на інший.
3.3.5. В електроустановках, де напруга знята з усіх струмовідних частин, у тому числі й з виводів ПЛ та КЛ, і замкнутий вхід до суміжної електроустановки (збірки та щити до 1000 В можуть залишатися під напругою), допускається видавати один наряд для одночасної роботи на всіх приєднаннях.
3.3.6. В разі розширення робочого місця чи зміни кількості робочих місць слід видавати новий наряд.
3.3.7. В разі заміни керівника робіт, а також зміни складу бригади більше ніж наполовину, має бути виданий новий наряд.
3.3.8. Оперативні працівники під час чергування з дозволу старшого в зміні оперативного працівника можуть залучатись до участі в роботі ремонтної бригади без включення в наряд, з записом в оперативному журналі після цільового інструктажу і розпису за нього.
3.3.9. Наряд видається на термін не більше 15 календарних днів від дня початку роботи.
Наряд може бути продовжений один раз на термін не більше 15-ти календарних днів від дня продовження. Продовжити наряд може працівник, який видав наряд, або інший працівник, який має право видачі нарядів на роботи в даній електроустановці.
3.3.10. Система нумерації нарядів, порядок їх реєстрації і зберігання встановлюється письмовим розпорядженням особи, відповідальної за електрогосподарство.
3.3.11. Наряди, роботи за якими закінчені повністю, зберігаються протягом 30-ти діб.
3.3.12. Форма журналу обліку робіт за нарядами і розпорядженнями наведена у додатку 5.
В кожному електрогосподарстві підприємства роботи за нарядами і розпорядженнями слід обліковувати в призначеному для цього журналі обліку робіт за нарядами і розпорядженнями, за рекомендованою в додатку 5 формою.
В журналі у відповідних графах реєструється первинний допуск до роботи за нарядами і повне її закінчення, допуск до роботи згідно з розпорядженням та її закінчення (за винятком робіт згідно з розпорядженнями, які виконуються самими оперативними працівниками або під їхнім наглядом, запис про які робиться тільки в оперативному журналі). Крім того, первинні і щоденні допуски до робіт за нарядами оформляються записами в журналі; в цьому разі зазначається тільки номер наряду і робоче місце.
Відповідальність за ведення і цілісність журналу покладається на особу, відповідальну за електрогосподарство. Журнал має бути пронумерований, прошнурований і скріплений печаткою. Термін його зберігання після останнього запису – 6 місяців.

3.4. Склад бригади, що працює за нарядом

3.4.1. Чисельність бригади та її склад з врахуванням кваліфікації і груп з електробезпеки працівників визначає працівник, який видає наряд (розпорядження), виходячи зі складності роботи, умов її виконання, а також потреби забезпечення можливості повноцінного нагляду за безпечним виконанням робіт всіма членами бригади з боку керівника робіт (наглядача).
3.4.2. У випадку роботи за нарядом бригада повинна складатися не менше ніж із двох працівників, включно з керівником робіт.
До складу бригади з розрахунку на кожного її члена з групою III допускається включати одного працівника з групою I, але загальна кількість членів бригади з групою I має бути не більше ніж дві особи.
3.4.3. Змінювати склад бригади дозволяється працівнику, який видав наряд, або іншому працівнику, який має право видачі нарядів на виконання робіт в даній електроустановці. Вказівки про зміни складу бригади можуть бути передані по телефону виконавцю робіт або допускачеві, який у наряді за своїм підписом записує прізвище та ініціали працівника, що дав вказівку про зміну.
В разі зміни складу бригади не мають бути порушені вимоги 3.4.1, 3.4.2. Керівник робіт зобов’язаний проінструктувати працівників, заново введених до складу бригади, про заходи по безпечному проведенню робіт.
3.4.4. Зміни в складі бригади оформлюються працівником, який видав наряд, а за його відсутності – працівником, який має право видачі нарядів на роботи в даній електроустановці.

3.5. Підготовка робочого місця і допуск до виконання робіт

3.5.1. Підготовка робочих місць і допуск можуть провадитись тільки з дозволу оперативних працівників, а на підприємствах, де таких працівників немає, – з дозволу особи, яка видала наряд чи розпорядження за узгодженням з особою, відповідальною за електрогосподарство.
3.5.2. Забороняється змінювати передбачені нарядом (розпорядженням) заходи по підготовці робочих місць.
В разі виникнення сумніву в достатності і правильності заходів з підготовки робочого місця і можливості безпечного виконання роботи, ця підготовка має бути припинена.
3.5.3. Підготовку робочих місць, як правило, виконують два працівники, які мають право на оперативні перемикання в даній електроустановці. Дозволяється виконувати підготовку робочого місця керівнику робіт з одним із членів бригади, якщо вони мають права на оперативні перемикання в даній електроустановці.
Підготовку робочого місця може виконувати один працівник, крім встановлення переносних заземлень в електроустановках понад 1000 В і виконання перемикань, що здійснюються на двох і більше приєднаннях в електроустановках понад 1000 В, що не мають діючих пристроїв блокування роз’єднувачів від неправильних дій.
3.5.4. Допускач разом з керівником робіт повинні перевірити виконання технічних заходів по підготовці робочого місця.
Якщо керівник робіт суміщає обов’язки допускача, то таку перевірку він виконує з одним із членів бригади, який має групу III.
3.5.5. Допуск до роботи за нарядами та розпорядженнями слід провадити безпосередньо на робочому місці.
3.5.6. Допуск провадиться після перевірки технічних заходів з підготовки робочого місця.
В цьому разі допускач має:
– перевірити, чи відповідає склад бригади зазначеному у наряді або розпорядженні, та наявність у членів бригади посвідчень про перевірку знань;
– провести інструктаж: ознайомити бригаду зі змістом наряду, розпорядження; зазначити межі робочого місця і підходи до нього; показати найближче до робочого місця устаткування та струмовідні частини приєднань, що ремонтуються, та суміжних, до яких забороняється наближатися незалежно від того, перебувають вони під напругою чи ні;
– довести бригаді, що напруга відсутня, показом встановлених заземлень та перевіркою відсутності напруги, якщо заземлення не видно з робочого місця, а в електроустановках 35 кВ і нижче (де дозволяє конструктивне виконання) з наступним дотиком рукою до струмовідних частин, після перевірки відсутності напруги.
3.5.7. Після інструктажу допускача бригаду повинен проінструктувати керівник робіт щодо безпечного виконання робіт, використання інструменту, пристосувань, механізмів і вантажопідіймальних машин.
Без проведення інструктажу допуск бригади забороняється.
3.5.8. Проведення інструктажу і допуску оформляються підписами допускача і керівника робіт (наглядача) в таблиці 3 наряду із зазначенням дати і часу.
3.5.9. Допуск оформлюється в обох примірниках наряду, з яких один залишається у керівника робіт (наглядача), а другий – у допускача.
Коли керівник робіт суміщає обов’язки допускача, допуск оформлюють в одному примірнику наряду.
Під час роботи за розпорядженням час допуску реєструють в журналі обліку робіт за нарядами і розпорядженнями.

3.6. Нагляд під час виконання робіт за нарядом

3.6.1. З моменту допуску бригади до робіт нагляд за нею, з метою запобігання порушенням вимог цих Правил, покладається на керівника робіт або наглядача. Керівник робіт і наглядач повинні весь час перебувати на місці робіт, в міру можливості – на тій дільниці, де виконується найвідповідальніша і найбільш травмонебезпечна робота.
Наглядачеві забороняється поєднувати нагляд з виконанням будь-якої роботи.
3.6.2. З дозволу керівника робіт можливе тимчасове залишення робочого місця одним або декількома членами бригади.
Члени бригади з групою III можуть виходити з РУ чи повертатися на робоче місце самостійно. Члени бригади з групою I і II – тільки у супроводі члена бригади з групою III або особи, яка має право одноособового огляду електроустановок. Кількість членів бригади, що залишаються на робочому місці, має бути не менше двох, включно з керівником робіт. Члени бригади, які повернулися, можуть стати до роботи тільки з дозволу керівника робіт.
Під час короткочасних відлучень членів бригади виводити їх з наряду не вимагається. До їх повернення керівнику робіт (наглядачеві) забороняється залишати робоче місце, якщо приміщення, де розміщується електроустановка, не можна замкнути на замок.
3.6.3. Залишатися в закритих і відкритих РУ одному керівнику робіт або членам бригади без керівника робіт не дозволяється, за винятком таких випадків:
–в разі необхідності викликаної умовами виконання роботи ( наприклад, регулювання вимикачів чи роз’єднувачів, приводи яких винесені в інше приміщення, перевірка, ремонт чи монтаж вторинних кіл, прокладання кабелів, випробування, перевірка захистів тощо) одночасного перебування одного чи кількох працівників з групою III зі складу бригади в різних приміщеннях, на різних робочих місцях одного приєднання.
Членів бригади, які працюють окремо від керівника робіт, останній повинен привести на їх робоче місце і дати необхідні вказівки щодо безпечного виконання робіт;
– у випадку проведення робіт однією бригадою на різних приєднаннях (перевірка диференційного захисту шин, кіл блокування роз’єднувачів з вимикачами, перевірка та регулювання пристроїв АВР тощо).
На такі роботи може бути виписаний один наряд для їх одночасного проведення на різних приєднаннях або, залежно від характеру робіт, наряд з переведенням з одного приєднання на інше з оформленням переведення в загальному порядку.
В РУ, з яких знято напругу, можна залишатися на робочому місці і продовжувати роботу одному працівнику зі складу бригади.
3.6.4. У випадку необхідності відлучитися керівник робіт (наглядач), якщо на цей час його не може замінити працівник, який видав даний наряд, або оперативний працівник, зобов’язаний вивести бригаду із РУ і замкнути за собою двері; оформити перерву в наряді.
В разі вимушеної заміни чи тимчасової відсутності керівника робіт (наглядача) наряд передається працівнику, який його замінив.
3.6.5. Працівник, який видав наряд, і оперативні працівники повинні періодично перевіряти дотримання членами бригади правил безпеки. В разі виявлення порушень правил безпеки або виявленні інших обставин, що загрожують безпеці працівників, у керівника робіт вилучається наряд і бригада виводиться з місця роботи, наряд закривається.
Після усунення виявлених порушень і неполадок бригада знову може бути в загальному порядку допущена до роботи з оформленням допуску у наряді.
Якщо порушення правил безпеки було допущене одним із членів бригади, то він повинен бути відсторонений від роботи.
3.6.6. Розосередження членів бригади по різних робочих місцях допускається у випадках, коли наряд виданий для одночасного виконання робіт на різних робочих місцях.

3.7. Оформлення перерв у роботі

3.7.1. Під час перерв у роботі протягом робочого дня (на обід, за умовами проведення робіт) бригада у повному складі виводиться з робочого місця. Двері приміщень РУ і огороджень електроустановки замикаються на замок.
Наряд залишається у керівника робіт (наглядача). Плакати, огородження, заземлення залишаються на місці.
Члени бригади не мають права повертатися на робоче місце за відсутності керівника робіт (наглядача).
Допуск бригади до роботи після такої перерви здійснюється керівником робіт без оформлення в наряді.
3.7.2. Під час перерв у роботі, пов’язаних із закінченням робочого дня, увесь склад бригади виводиться з робочого місця (РУ, електроустановки, ПЛ). Двері приміщень РУ та огороджень електроустановки замикаються на замок.
Плакати, огородження, заземлення залишаються на місці.
Закінчення роботи кожного дня оформлюється в таблиці 4 наряду “Щоденний допуск до роботи і її закінчення” підписом керівника робіт (наглядача).
Керівник робіт (наглядач) здає наряд оперативному працівнику, а за його відсутності – залишає наряд в папці діючих нарядів. В електроустановках без місцевих оперативних працівників керівнику робіт (наглядачеві) дозволяється після закінчення робочого дня залишати наряд у себе.
3.7.3. Повторний допуск в наступні дні на підготовлене робоче місце здійснює допускач. В цьому разі дозволу від старшого в зміні оперативного працівника не вимагається.
Керівник робіт (наглядач) з дозволу допускача може самостійно допускати бригаду до роботи на підготовлене робоче місце, якщо йому це доручено в рядку наряду “Окремі вказівки”.
Перед повторним допуском бригади на робоче місце керівник робіт (наглядач) повинен упевнитися в наявності необхідних заземлень, огороджень, плакатів тощо.
Повторний допуск, здійснений черговим або оперативно-ремонтним працівником, оформлюється в обох примірниках наряду; допуск, що проводиться керівником робіт (наглядачем), – тільки в своєму примірнику наряду.
3.7.4. Пробне вмикання електроустаткування на робочу напругу до повного закінчення роботи може бути проведено після виконання таких умов:
– бригада повинна бути виведена з робочого місця;
– наряд з оформленою перервою здається черговому допускачеві;
– тимчасові огородження, заземлення і плакати мають бути зняті, а постійні огородження встановлені на місце (вказані операції, як правило, виконуються оперативними працівниками). Дозвіл на тимчасове зняття і наступне встановлення заземлень оформлюється в наряді в рядку “Окремі вказівки”;
– отримано дозвіл на пробне вмикання від чергового або адміністративно-технічного працівника, який має право видавати розпорядження з питань оперативного обслуговування даної електроустановки. Підготовка робочого місця і допуск бригади до роботи після пробного вмикання та наступного дня проводиться в звичайному порядку, – як і у випадку первинного допуску, з оформленням допуску в графі 4 наряду.
3.7.5. Оперативний працівник до повернення керівником робіт наряду з відміткою про повне закінчення робіт не має права вмикати виведене в ремонт електроустаткування чи вносити до схеми зміни, що впливають на умови проведення робіт.
В аварійних випадках оперативний працівник може вмикати електрообладнання за відсутності бригади до повернення наряду за дотримання таких умов:
– тимчасові огородження, заземлення і плакати мають бути зняті; стаціонарні огородження поставлені на місце, плакати “Працювати тут” мають бути замінені плакатами “Стій ! Напруга”;
– до прибуття керівника робіт і повернення ним наряду в місцях проведення роботи мають бути розставлені люди, які зобов’язані попереджувати як керівника робіт, так і членів бригади про те, що електроустановка ввімкнена і поновлення робіт неприпустиме.

3.8. Переведення бригади на нове робоче місце

3.8.1. В електроустановках понад 1000 В, що експлуатуються місцевими оперативними працівниками, переведення бригади на інше робоче місце здійснюється допускачем.
Це переведення може здійснювати працівник, який видав наряд, або керівник робіт, якщо про це є запис у рядку наряду “Окремі вказівки”.
Переведення на інше робоче місце оформлюється записом в таблиці 4 наряду.
3.8.2. В електроустановках до 1000 В на різних робочих місцях одного приєднання, а також на різних робочих місцях однієї ПЛ, ПЛЗ, КЛ будь-яких напруг переведення на інше робоче місце здійснюється керівником робіт без оформлення в наряді.
3.8.3. У випадках робіт в електроустановках без зняття напруги на струмовідних частинах оформлення допуску на інше робоче місце визначається тільки в разі переведення бригади з ВРУ однієї напруги у ВРУ іншої напруги, або з одного приміщення ЗРУ в інше.
3.8.4. В усіх електроустановках під час виконання робіт за розпорядженням, оформлення переведення на інше робоче місце не вимагається.

3.9. Закінчення робіт. Закриття наряду

3.9.1. Після повного закінчення робіт робочому місцю слід надати належного стану.
Послідовно виконуються:
– виведення бригади з робочого місця;
– зняття тимчасових огороджень і плакатів;
– зняття заземлень;
–встановлення на місце стаціонарних огороджень і плакатів, зняття огороджень і плакатів, вивішених перед початком робіт;
– закриття на замки дверей, приміщень.
3.9.2. Наряд може бути закритим лише після огляду устаткування і місць роботи, перевірки відсутності людей, сторонніх предметів і інструменту на робочих місцях і у разі надання належної чистоти.
3.9.3. Закриття наряду оформлюється керівником робіт записом у наряді та журналі обліку робіт за нарядами і розпорядженнями.
3.9.4. Контроль за правильністю оформлення нарядів здійснюється працівниками, які видали їх, та керівними електротехнічними працівниками, періодично вибірковою перевіркою.

3.10. Оформлення робіт, що виконуються за розпорядженням і в порядку поточної експлуатації

3.10.1. Всі роботи, які проводяться в електроустановках, що не вимагають оформлення наряду, виконуються:
– за розпорядженнями осіб, уповноважених на це відповідно до пункту 3.2.2 цих Правил, з попереднім оформленням у журналі обліку робіт за нарядами і розпорядженнями або в оперативному журналі;
– в порядку поточної експлуатації.
3.10.2. Розпорядження про проведення робіт має разовий характер. Термін його дії визначається тривалістю робочого дня виконавців. За необхідності продовження роботи, в разі зміни її умов або складу бригади, розпорядження віддається знову.
3.10.3. Працівник, який віддав розпорядження, призначає керівника робіт (наглядача), членів бригади, визначає можливість безпечного проведення робіт і визначає необхідні для цього організаційні та технічні заходи.
3.10.4. Розпорядження записується в журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями особою, яка його віддала, або оперативним працівником, де вказується:
– ким віддано розпорядження;
– зміст і місце роботи;
– заходи безпеки;
– час виконання роботи;
– прізвища, ініціали, групи з електробезпеки керівника робіт (наглядача) і всіх членів бригади. Змінювати склад бригади, що працює за розпорядженням, в процесі роботи забороняється.
3.10.5. Розпорядження про роботу віддається керівнику робіт і допускачеві або працівникові, який дає дозвіл на підготовку робочого місця і на допуск.
В електроустановках без місцевих чергових працівників в тих випадках, коли допуск до роботи не вимагається, розпорядження може бути віддано безпосередньо працівнику, який виконує роботу.
3.10.6. Інформація про закінчення робіт, виконаних за розпорядженням, повідомляється працівникові, який віддав розпорядження, з відповідним записом у журналі.

3.11. Організаційні заходи, що убезпечують працівників під час роботи в електроустановках електростанцій, підстанцій і на кабельних лініях електропередачі

3.11.1. За нарядом виконуються роботи в електроустановках електростанцій, підстанцій і на КЛ напругою понад 1000 В:
– зі зняттям напруги;
– без зняття напруги на струмовідних частинах та поблизу них;
– без зняття напруги віддалік від струмовідних частин, що перебувають під напругою, коли потрібне встановлення тимчасових огороджень;
– із застосуванням в РУ механізмів і вантажопідіймальних машин.
3.11.2. За розпорядженням виконується решта робіт в електроустановках понад 1000 В тривалістю не більше однієї зміни, у тому числі:
– роботи в КРУ і КРУЗ, на візках з обладнанням, які викочені з комірок за умови, що дверцята або шторки комірок зачинені;
– роботи в приводах і агрегатних шафах, комутаційних апаратах, в пристроях вторинної комутації, релейного захисту, автоматики, телемеханіки і зв’язку.
3.11.3. За нарядом виконуються роботи в електроустановках напругою до 1000 В на збірних шинах РУ розподільчих щитів, збірок, а також на приєднаннях перелічених пристроїв, по яких на збірні шини може бути подана напруга.
За розпорядженням допускається виконувати роботи на тупикових приєднаннях.
3.11.4. Один наряд допускається видавати для одночасної роботи на всіх приєднаннях під час роботи в електроустановках підстанцій і на КЛ, на яких напруга знята з усіх струмовідних частин, в т.ч. з виводів ПЛ і КЛ за умови, що замкнено вхід у сусідні електроустановки (збірки і шини напругою до 1000 В можуть залишатися під напругою).
3.11.5. Один наряд дозволяється видавати для роботи на шинах і на всіх або частині приєднань секцій РУ до 10 кВ з одиночною системою шин і будь-якою кількістю секцій у разі виводу в ремонт однієї з них. Допуск на всі робочі місця секції може провадитись одночасно; дозволяється розосереджування бригади по різних робочих місцях в межах цієї секції.
Забороняється підготовка до вмикання чи випробування під напругою будь-якого приєднання секції до повного закінчення робіт за нарядом.
3.11.6. Один наряд для одночасного чи почергового проведення робіт на різних робочих місцях або декількох приєднаннях без оформлення переведення з одного робочого місця на інше з розосереджуванням бригади по різних робочих місцях допускається видавати в таких випадках:
– в разі випробування обладнання, перевірки пристроїв захисту, блокування, автоматики тощо;
– під час ремонту комутаційних апаратів, коли їх приводи знаходяться в іншому приміщенні;
– під час ремонту окремого кабелю в тунелі, колекторі, колодязі, траншеї, котловані;
– під час ремонту окремого кабелю, який виконується в двох котлованах чи в ЗРУ і котловані, що знаходиться поруч, коли розташування робочих місць дозволяє керівнику робіт (наглядачеві) здійснювати нагляд за бригадою.
3.11.7. В разі проведення робіт згідно з вимогами пунктів 3.12.5, 3.12.6 цих Правил всі робочі місця мають бути підготовлені до початку допуску. В разі розосередження бригади по різних робочих місцях допускається перебування одного або кількох членів бригади, які мають групу III, окремо від керівника робіт. Керівник робіт має привести на робоче місце членів бригади, які будуть перебувати окремо від нього, та проінструктувати їх щодо безпечного виконання робіт.
3.11.8. Один наряд допускається видавати на почергове проведення однотипних робіт на кількох підстанціях, на одному або кількох приєднаннях кожної підстанції.
До таких робіт належать: протирання ізоляції, підтягування затискачів, відбір проб та доливання масла, перемикання відгалужень трансформаторів, перевірка пристроїв релейного захисту, автоматики, вимірювальних приладів, випробування підвищеною напругою від стороннього джерела, перевірка ізоляторів вимірювальною штангою тощо. Термін дії такого наряду –1 доба.
Допуск на кожну підстанцію і на кожне приєднання оформлюється в таблиці 4 наряду. На підстанціях, де робота виконується згідно з пунктом 3.12.3 цих Правил, допуск може бути виконаний одночасно на всі приєднання, але жодне з них не можна готувати до вмикання до повного закінчення роботи на цій підстанції. Кожну з підстанцій дозволяється вмикати після повного закінчення робіт на ній за даним нарядом.

3.12. Організаційні заходи, що убезпечують працівників під час роботи на ПЛ

3.12.1. За нарядом виконуються роботи на ПЛ:
– зі зняттям напруги (в тому числі роботи з монтажу і заміни проводів і тросів в прольотах перетину, в зоні дії наведеної напруги, на одному відключеному колі багатоколової ПЛ 35 кВ і вище);
– без зняття напруги на струмовідних частинах і поблизу них;
– без зняття напруги віддалік від струмовідних частин, що перебувають під напругою;
– з підійманням вище ніж на 3 м від рівня землі;
– з розбиранням конструкційних частин опори;
– з відкопуванням стійок опори на глибину більше ніж 0,5 м;
– з застосуванням вантажопідіймальних машин і механізмів в охоронній зоні;
– з розчищення траси ПЛ, якщо є потреба у вжитті заходів щодо уникнення падінь на проводи зрубаних дерев;
– з розчищення траси ПЛ, коли обрубування гілок та сучків пов’язане з небезпечним наближенням людей до проводів або можливістю падіння гілок і сучків на проводи.
3.12.2. За розпорядженням допускається виконувати такі роботи на ПЛ:
– огляд лінії в легкопрохідній місцевості і за сприятливої погоди;
– відновлення постійних позначень на опорах;
– з підійманням до 3 м від рівня землі до ніг людини;
– без розбирання конструкційних частин опори;
– з відкопуванням стійок опори на глибину менш ніж 0,5 м;
– з розчищення траси ПЛ, коли нема потреби в заходах, що перешкоджають падінню на проводи дерев або гілок;
– заміряння габаритів приладами вимірювання кутів;
– протипожежне очищення площадок навколо опор;
– фарбування бандажів на опорах;
– інструментальні заміри під час визначення дефектних опор.
3.12.3. За окремим нарядом виконуються роботи на кожній ПЛ, а на багатоколових – на кожне коло видається окремий наряд.
Допускається видача одного наряду на декілька ПЛ, кіл в таких випадках:
– під час робіт, коли напругу знято з усіх кіл багатоколових ПЛ або у випадку робіт під напругою, коли напруга не знімається з жодної багатоколової ПЛ;
– під час робіт на ПЛ в місцях їх перетину;
– під час робіт на ПЛ до 1000 В, що виконуються почергово, якщо трансформаторні пункти, від яких вони живляться, відключені;
– під час однотипових робіт на неструмовідних частинах декількох ПЛ, які не потребують їх відключення;
– в разі необхідності ремонту секціонувального роз’єднувача двох різних ПЛ зі знятою напругою.
3.12.4. В наряді слід зазначити, які ПЛ, що перетинають лінію, яка ремонтується, потрібно вимкнути і заземлити. Така ж вказівка має бути внесена в наряд відносно ПЛ, що проходять поблизу лінії, яка ремонтується, якщо їх вимикання вимагається умовами роботи. В цьому разі заземлення ПЛ, що перетинають лінію, яка ремонтується, або проходять поблизу, має бути виконане перед допуском до робіт. Забороняється знімати з них заземлення до повного закінчення робіт.
В разі пофазного ремонту наряд може бути виданий для робіт тільки на дільниці одного кроку транспозиції.
3.12.5. На вимкнених ПЛ допускається розосередження бригади на дільниці протяжністю не більше 2 км, за винятком робіт з монтажу і демонтажу проводів (тросів) в межах анкерного прольоту більшої довжини. В цьому випадку протяжність дільниці робіт однієї бригади визначає працівник, який видає наряд.
Під час виконання робіт, що виконуються на струмовідних частинах під напругою, бригада повинна перебувати на одній опорі ( в одному проміжному прольоті) або на двох суміжних опорах.
3.12.6. Під час виконання робіт за одним нарядом на різних дільницях, опорах ПЛ переведення бригади з одного робочого місця на інше у наряді не оформлюється.
3.12.7. В разі перерви в роботі у зв’язку із закінченням робочого дня заземлення, встановлені на робочих місцях ПЛ, не знімаються. Наступного дня під час відновлення роботи допуск провадиться після перевірки цілості і надійності приєднання залишених заземлень.

3.13. Організація безпечного виконання робіт за нарядом на ПЛ, КЛ, ЗДТУ, у ВРУ і ЗРУ підстанцій

3.13.1. За нарядом виконуються роботи на дільницях ПЛ, що проходять по території РУ. Наряд видається відповідальними працівниками, що обслуговують ПЛ. В разі роботи на кінцевій опорі в електроустановках з місцевими черговими працівниками черговий має проінструктувати бригаду, провести її до цієї опори. В електроустановках без місцевих чергових працівників керівнику робіт лінійної бригади дозволяється одержати ключ від РУ і самостійно проходити до опори.
Під час робіт на порталах ВРУ і на будівлях ЗРУ допуск лінійної бригади з необхідним оформленням в наряді має виконувати допускач із чергових або оперативно-ремонтних працівників, які обслуговують РУ.
Виходити з РУ керівник робіт з лінійною бригадою може самостійно, а інші члени бригади – в порядку, передбаченому цими Правилами.
3.13.2. За нарядом виконуються роботи на кінцевих муфтах і заробляннях КЛ, розміщених в РУ і на КЛ, що проходять по території і в кабельних каналах РУ. Наряд видається працівником, який обслуговує КЛ.
Допуск до робіт на кінцевих муфтах і заробляннях здійснює працівник, який обслуговує РУ.
Допуск до робіт на КЛ, що проходять по території і в кабельних каналах РУ, здійснює працівник, який обслуговує КЛ.
На кінцевих заробляннях в РУ допускається робота працівників, які обслуговують дану КЛ на правах відряджених працівників за нарядами, що видаються працівником, який обслуговує РУ.
3.13.3. За нарядом виконуються роботи на пристроях зв’язку, розташованих в РУ. Наряд видається працівником ЗДТУ.
Допуск до робіт на пристроях зв’язку здійснює працівник, який обслуговує РУ.
Допускається виконання робіт на пристроях зв’язку працівниками ЗДТУ за нарядами, що видаються працівником, який обслуговує РУ.
3.13.4. За нарядом виконуються роботи в колах електровимірювальних приладів і лічильників, увімкнених через вимірювальні трансформатори без таких випробувальних блоків або таких спеціальних затискачів, які дозволяють шунтувати кола струму і вимикати кола напруги.

3.14. Організація безпечного виконання окремих робіт в електроустановках

за розпорядженням

3.14.1. За розпорядженням можуть виконуватися:
– роботи без зняття напруги віддалік від струмовідних частин, що перебувають під напругою, тривалістю не більше однієї зміни;
– аварійно-відбудовні роботи тривалістю до 1 години;
– роботи зі зняттям напруги з електроустановок напругою до 1000 В тривалістю не більше однієї зміни.
3.14.2. Організаційні заходи, що забезпечують безпеку робіт, які виконуються за розпорядженням в електроустановках, мають виконуватися відповідно до вимог пункту 3.1.2 цих Правил.
Роботи, які дозволяється виконувати за розпорядженням, на розсуд особи, яка видає наряд (розпорядження), можуть виконуватися за нарядом.
3.14.3. За розпорядженням протягом однієї зміни без зняття напруги віддалік від струмовідних частин можуть виконуватися такі роботи:
1) прибирання коридорів та службових приміщень ЗРУ до постійного огородження, приміщень щитів керування, в тому числі прибирання за панелями релейної, вимірювальної та іншої апаратури тощо (може виконувати працівник з групою II);
2) прибирання та упорядкування території ВРУ, скошування трави, очищення від снігу доріг і проходів, проїзд по території ВРУ автомашини, транспортування вантажів, їх розвантаження чи завантаження тощо;
3) ремонт освітлювальної апаратури і заміна ламп, розташованих поза камерою та комірками (в разі зняття напруги на дільниці освітлювальної мережі, на якій проводяться роботи); ремонт апаратури телефонного зв’язку; догляд за щітками електродвигунів та їх заміна; догляд за кільцями і колекторами електричних машин, відновлювання написів на кожухах устаткування і огородження тощо;
4) ремонт будівельної частини ПЛ, КЛ, ТП, ЗРУ; ремонт фундаментів і порталів, перекриттів кабельних каналів, шляхів, огорож тощо, будівель ЗРУ та будівель, розташованих на території ВРУ (можуть виконуватися неелектротехнічними працівниками під наглядом оперативних працівників або наглядача з групою III);
5) нагляд за сушінням тимчасово виведених зі схеми трансформаторів та іншого обладнання, обслуговування маслоочищувальної та іншої допоміжної апаратури в процесі очищення і сушіння масла обладнання, що виведене зі схеми;
6) перевірка повітросушильних фільтрів та заміна в них сорбентів.
3.14.4. Роботи, зазначені в пункті 3.14.3 цих Правил, можуть виконуватися одноособово електротехнічним працівником з групою III.
3.14.5. За розпорядженням в електроустановках до 1000 В можуть виконуватися ті роботи з монтажу, перевірки, регулювання, зняття для ремонту і встановлення вимірювальних приладів, лічильників, пристроїв релейного захисту, автоматики, телемеханіки та зв’язку, роботи на приводах комутаційних апаратів, у вторинних колах і в колах електроприводів схем автоматичного та дистанційного керування, які провадяться:
– в приміщеннях, де немає струмовідних частин напругою понад 1000 В;
– в приміщеннях, де струмовідні частини напругою понад 1000 В перебувають за постійними суцільними або сітчастими огородженнями, а також в приладних відсіках КРУ і КТП;
– в коридорах керування ЗРУ, де неогороджені струмовідні частини напругою понад 1000 В розташовані над проходом на висоті не менше 2,75 м під напругою до 35 кВ включно і на висоті 3,5 м під напругою до 110 кВ включно;
– у шафах релейного захисту ВРУ, в агрегатних шафах і приводах вимикачів, винесених за сітчасте огородження.
3.14.6. Роботи, зазначені в пункті 3.14.5 цих Правил, слід виконувати не менше як двом ремонтним працівникам або працівникам спеціалізованих служб, один з яких повинен мати групу IV, другий – групу III; одноособово – оперативному працівнику з групою IV.
3.14.7. За розпорядженням дозволяється оперативним (оперативно-ремонтним) працівникам або під їх наглядом іншим електротехнічним працівникам проводити позапланові роботи, що виконуються протягом 1 год:
– зі зняттям напруги в електроустановках понад 1000 В, що виконуються з встановленням заземлень. До таких робіт належать: від’єднання і приєднання кабелю до електродвигуна, заміна запобіжників, перемикання відгалужень на силовому трансформаторі, підтягування і зачищення одиночних контактів на шинах і обладнанні, доливання масла в маслонаповнювальні вводи і усунення витікання масла з них, доливання масла в окремі апарати.
Ці роботи провадять не менше двох працівників, включно з наглядачем з групою III.
Під час допуску до роботи слід виконати всіх необхідних для таких робіт технічних заходів;
– без зняття напруги на струмовідних частинах чи поблизу них, що не потребують встановлення заземлень. До таких робіт належать: робота на кожухах устаткування, очищення і дрібний ремонт арматури кожуха, протирання масломірного скла на розширювачах трансформаторів і на баках вимикачів, які не перебувають під напругою, приєднання апаратури для сушіння і очищення масла, вимірювання електровимірювальними кліщами, заміна запобіжників, перевірка нагрівання контактів штангою, визначення штангою місця вібрації шин, фазування, одиночна операція по контролю ізоляторів і з’єднувальних затискачів штангою, вимірювання під час перевірки фільтрів приєднання високочастотних каналів, встановлених на ПЛ напругою понад 1000 В, доливання і взяття проб масла, якщо конструкція устаткування і наявність спеціальних пристосувань дозволяють безпечно виконувати ці роботи тощо. Зазначені роботи проводять не менше як дві особи, включно з оперативним працівником з групою IV, який здійснює безперервний нагляд за працівниками; другий працівник може мати групу III.
3.14.8. До робіт, що виконуються за розпорядженням протягом однієї зміни із зняттям напруги в електроустановках до 1000 В, належать: ремонт магнітних пускачів, пускових кнопок, автоматичних вимикачів, рубильників, реостатів, контакторів та подібної до них пускової і комутаційної апаратури за умови встановлення її поза щитами і збірками; ремонт окремо розташованих магнітних станцій і блоків керування; заміна запобіжників; ремонт освітлювальної проводки; роботи, що виконуються в електроустановках з одностороннім живленням; ремонт одиничних електроприймачів (електродвигунів, електрокалориферів тощо).
Зазначені роботи мають виконувати дві особи зі складу ремонтних працівників, один з яких повинен мати групу III, інший – групу II. В окремих випадках з відома працівника, що віддає розпорядження, допускається виконувати ці роботи одному ремонтному працівнику з групою III.
3.14.9. Керівник робіт (наглядач) з моменту отримання дозволу на проведення робіт за розпорядженням здійснює нагляд за працівниками, які входять до складу бригади, щодо дотримання ними правил безпеки.
Після закінчення робіт керівник робіт має вивести бригаду з місця роботи, перевірити робоче місце і повідомити про це працівнику, який віддав розпорядження.
Закінчення робіт оформлюється в журналі обліку робіт за нарядами і розпорядженнями.

3.15. Організація безпечного виконання окремих видів робіт в електроустановках в порядку поточної експлуатації

3.15.1. В порядку поточної експлуатації можуть виконуватись:
– роботи без зняття напруги віддалік від струмовідних частин, що перебувають під напругою, зазначені в пункті 3.14.3 (1,2,3) цих Правил;
– роботи зі зняттям напруги в електроустановках напругою до 1000 В, вказані в пункті 3.14.8 цих Правил.
3.15.2. Обслуговування установок зовнішнього і внутрішнього освітлення, а також електроприймачів, підключених до групових ліній з захисними апаратами на номінальні струми до 20 А, на території підприємства, в службових та житлових приміщеннях, складах, майстернях тощо може проводитись спеціально закріпленими працівниками в порядку поточної експлуатації з повідомленням про місце, початок і закінчення робіт оперативним або адміністративно-технічним працівникам.
3.15.3. Організаційними заходами, які забезпечують безпеку робіт в порядку поточної експлуатації, є:
– визначення необхідності і можливості безпечного виконання робіт в порядку поточної експлуатації;
– складання і затвердження переліку робіт, що виконуються в порядку поточної експлуатації, визначених в пунктах 3.14.3 (1,2,3) і 3.14.8 цих Правил, та додаткових робіт стосовно до місцевих умов із затвердженням цього переліку керівником;
– призначення виконавців (виконавця) робіт з групою з електробезпеки відповідно до характеру робіт, що виконуються.
3.15.4. Види робіт, зазначені в переліку згідно з пунктом 3.14.3 цих Правил, є постійно дозволеними роботами, для виконання яких не вимагається оформлення будь-яких додаткових розпоряджень.

3.16. Вмикання електроустановок після повного закінчення робіт

3.16.1. Електроустановка може бути ввімкнена тільки після закінчення робіт.
3.16.2. Вмикати електроустановку можна тільки після одержання на це дозволу оперативного працівника або працівника, який має право віддавати розпорядження на оперативне обслуговування даної електроустановки.
Дозвіл на вмикання електроустановки в роботу може бути виданий тільки після одержання повідомлень від всіх допускачів і керівників робіт про повне закінчення робіт на даній електроустановці.
3.16.3. Оперативні або оперативно-ремонтні працівники, які працюють в зміні і допущені до оперативного керування і оперативних перемикань, одержавши дозвіл на вмикання електроустановки після повного закінчення робіт, повинні перед вмиканням упевнитися у відновленні постійних огороджень.
3.16.4. Право на ввімкнення електроустановки після повного закінчення робіт може бути надано допускачеві зі складу оперативно-ремонтних працівників. Надання права на таке ввімкнення має бути записано в рядку наряду “Окремі вказівки”. Право на таке ввімкнення може бути надане тільки в тому випадку, коли до робіт на даній електроустановці, ПЛ, КЛ чи її дільниці не допущені інші бригади.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *