Siemens solid edge 2d drafting
Перейти к содержимому

Siemens solid edge 2d drafting

 • автор:

Solid Edge 2D Drafting ST10

Slider item

Solid Edge 2D Drafting to narzędzie do tworzenia dokumentacji technicznej w postaci rysunków 2D. W zasadzie jest to wydzielony moduł Draft z komercyjnego pakietu Solid Edge. Pozbawiony jest możliwości automatycznego generowania projektów z założeń. Jest jednak w pełni funkcjonalnym samoistnym programem do tworzenia rysunków 2D. Obsługuje najpopularniejsze formaty, w tym dxf i dwg (AutoCAD) czy też dgn (MicroStation). Solid może być alternatywą dla płatnego rozwiązania AutoCAD LT.

Zgłoś aktualizację programu

Free 2D CAD software

A caster for a cart sitting on a table next to a laptop monitor depicting the 2D CAD drawing of the caster.

Whether you need to use 2D CAD software across your company or for a specific 2D design process, Solid Edge 2D Drafting provides production-proven 2D drafting software — for free.

With a familiar user interface, easy-to-use tools that comply with the most popular drafting standard capabilities to simplify your experience, Solid Edge 2D Drafting has everything you need to quickly and easily create 2D documentation.

Features

Solid Edge 2D Drafting offers simple drawing layout, diagramming, annotation, and dimensioning controls that automatically comply with drafting standards, including the International Standards Organization (ISO), American National Standards Institute (ANSI), and British Standards Institution (BSI), among others.

Start your drawing from scratch, or easily import existing .DWG files. An optional step-by-step wizard allows you to preview the drawing, including each individual layer, and control background color, drawing size, line type, font, and more.

To simplify the learning curve for both new and existing 2D CAD users, Solid Edge 2D Drafting provides a number of ways to access commands, such as a recognizable ribbon toolbar, simple text search, and a customizable radial menu that provides quick access to your favorite tools.

When you’re finished, you can save your file as either a Solid Edge or .DWG format, allowing you the flexibility to collaborate with customers, peers, and partners, and to easily open your 2D CAD files in nearly any 3D CAD program.

«Solid Edge 2D Drafting gives you everything you need in core areas such as drafting, annotations, dimensioning, and support of global drawing standards… at a price that can’t be beat.»

Al Dean, editor-in-chief and co-founder DEVELOP3D Magazine

Capabilities

 • Production-proven 2D drafting
 • Fast and easy parametric drawing layout
 • Annotation and dimensioning that complies to world standards
 • Diagramming for electrical and other schematics
 • Translation wizards from AutoCAD and other 2D products
 • Goal Seek for solving free-body diagrams

Notice

Solid Edge contains certain third-party software components. You can review third party software license notices here. Open-source software packages can be downloaded here.

Darmowe oprogramowanie CAD 2D

A caster for a cart sitting on a table next to a laptop monitor depicting the 2D CAD drawing of the caster.

Solid Edge 2D Drafting to sprawdzone oprogramowanie do rysowania 2D, którego można używać na co dzień lub na potrzeby określonego projektu 2D — wszystko to bezpłatnie.

Dzięki przyjaznemu interfejsowi użytkownika i łatwym w obsłudze narzędziom oferującym najpopularniejsze funkcje rysowania Solid Edge 2D Drafting ma wszystko czego potrzeba, aby łatwo i szybko przygotować dokumentację 2D.

Funkcje

Solid Edge 2D Drafting oferuje uproszczone funkcje do obsługi układu rysunku, diagramów, adnotacji i wymiarowania, które są domyślnie zgodne ze standardami rysowania, w tym m.in. International Standards Organization (ISO), American National Standards Institute (ANSI) i British Standards Institution (BSI).

Można utworzyć rysunek od zera lub z łatwością zaimportować gotowy plik .DWG. Korzystając z opcjonalnego kreatora, można wyświetlić podgląd rysunku, na którym zaznaczone są poszczególne warstwy, kolor tła, rozmiar rysunku, typ linii, czcionka i inne informacje.

Aby zapewnić większą wygodę początkującym i bardziej zaawansowanym użytkownikom oprogramowania CAD 2D, Solid Edge 2D Drafting oferuje wygodny dostęp do poleceń, np. z poziomu popularnej wstążki, funkcji łatwego wyszukiwania tekstu czy możliwego do dostosowania menu kołowego oferującego szybki dostęp do ulubionych narzędzi.

Po zakończeniu pracy można zapisać plik w formacie Solid Edge lub .DWG, co ułatwia współpracę z klientami, współpracownikami i partnerami. Taki plik można z łatwością otworzyć w niemal każdym programie CAD 3D.

«Solid Edge 2D Drafting oferuje wszystkie najważniejsze funkcje, takie jak rysowanie, dodawanie adnotacji czy wymiarowanie, oraz obsługę globalnych standardów rysowania po bezkonkurencyjnej cenie.»

Al Dean, redaktor naczelny i założyciel czasopisma DEVELOP3D

Możliwości

 • Sprawdzone rysowanie 2D
 • Szybkie i łatwe tworzenie układu rysunku parametrycznego
 • Adnotacje i wymiarowanie zgodne ze światowymi standardami
 • Tworzenie diagramów elektrycznych i innych
 • Kreatory translacji z oprogramowania AutoCAD i innych programów 2D
 • Szukanie wyników na potrzeby rozwiązywania diagramów sił

Uwaga

Program Solid Edge zawiera niektóre komponenty oprogramowania innych producentów. Informacje o licencji oprogramowania innych producentów można znaleźć na poziomie głównym instalacji produktu. W ramach obowiązków nałożonych na nas w ramach działania licencji tego typu zapewniamy dostęp do pakietów kodu źródłowego, które można pobrać tutaj.

Siemens solid edge 2d drafting

Solid Edge 2D Drafting admin 2021-06-09T14:20:01+00:00

Solid Edge

2D Drafting

bezpłatny CAD 2D dla wszystkich

Solid Edge 2D Drafting jest przeznaczony do tworzenia rysunków technicznych, tak jak w tradycyjnych systemach CAD 2D. Program zawiera rozbudowane funkcje wspomagające rysowanie schematów (elektronicznych, elektrycznych, hydraulicznych, pneumatycznych). Funkcje te to m. in. rysowanie “inteligentnych” linii łączących poszczególne elementy schematu, bogate biblioteki elementów, możliwość wczytywania bloków z rysunków AutoCAD. Zobacz stronę Solid Edge Diagramming.

Funkcja wyszukiwania celu (Goal Seeking) umożliwia rozwiązywanie różnego rodzaju zadań obliczeniowych lub geometrycznych. Zobacz stronę Solid Edge Goal Seeking.

Oprócz własnego formatu plików, Solid Edge 2D Drafting wczytuje i zapisuje pliki w formacie AutoCAD. Posiada kreatory umożliwiające konfigurację czcionek, schematów kolorów, wczytywania odnośników (XREF), przestrzeni modelu/papieru itp.

Program zawiera także bezpłatną przeglądarkę Solid Edge Viewer, umożliwiającą przeglądanie modeli 3D z systemu Solid Edge.

Solid Edge 2D Drafting charakteryzuje:

 • prosta obsługa,
 • polska wersja językowa,
 • samouczki pokazujące sposób pracy z programem,
 • możliwość odczytu, edycji i ponownego zapisu rysunku w formacie AutoCAD,
 • automatyczne wymiarowanie rysunku,
 • szybkie i proste tworzenie własnych bibliotek (np. elementów złącznych oraz innych często wykorzystywanych elementów),
 • łatwe w użyciu biblioteki symboli chropowatości powierzchni, oznaczeń spoin, tolerancji kształtu oraz położenia i inne,
 • parametryczność wykonanych rysunków (zmiana długości jednej linii powoduje dopasowanie się całego rysunku),
 • możliwość pomiaru właściwości geometrycznych (odległości całkowitej, pola powierzchni, długości poszczególnych elementów),
 • praca na warstwach rysunkowych,
 • brak jakichkolwiek kosztów związanych z zakupem i użytkowaniem oprogramowania.

Licencja Solid Edge 2D Drafting jest bezpłatna i nieograniczona. Program można zainstalować na dowolnej ilości komputerów i wykorzystywać do dowolnych celów.

Solid Edge 2D Drafting w wersji 2020 działa w systemach Microsoft Windows 10 w wersjach profesjonalnych.

Aby pobrać bezpłatną wersję instalacyjną z serwera firmy Siemens, kliknij tutaj.

Więcej informacji znajdziesz w broszurze Solid Edge 2D Drafting.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *