Чи виконуватиметься закон ома в умовах невагомості
Перейти к содержимому

Чи виконуватиметься закон ома в умовах невагомості

  • автор:

Множення десяткових дробів

Сила струму в колі електричної лампи дорівнює 0,3 А. Скільки електронів проходить крізь поперечний переріз спіралі за 5 хв?

варіанти відповідей
Запитання 2

Як називають прилад, призначений для вимірювання напруги на ділянці кола?

варіанти відповідей
Запитання 3

Яка фізична величина завжди є однаковою для різних провідників у колі, з»єднаних послідовно?

варіанти відповідей
Запитання 4

Сила струму в залізному провіднику завдовжки 150 см і площею поперечного перерізу 0,02 мм 2 дорівнює 250 мА. Яка напруга на кінцях провідника?

варіанти відповідей
Запитання 5

Яка сила струму в нитці розжарювання катода телевізійної трубки (кінескопа), якщо її опір дорівнює 0,6 Ом, а до кінців прикладено напругу 0,3 В?

варіанти відповідей
Запитання 6

На спеціальному верстаті дріт протягують так, що він стає вдвічі довший і тонший. Як змінюється його опір?

варіанти відповідей

Збільшується в 4 рази

Збільшується в 2 рази

Зменшується в 2 рази

Запитання 7

Яка формула є правильною для визначення кількості теплоти, яку виділяє провідник зі струмом?

варіанти відповідей
Запитання 8

Чи виконуватиметься закон Ома в умовах невагомості?

варіанти відповідей

Так, тому що опір провідників не залежить від їх ваги

Ні, тому що закон Ома виконується на Землі

Правильної відповіді немає

Запитання 9

Чому за допомогою контактного зварювання не можна з»єднати мідні чи срібні деталі?

варіанти відповідей

Тому що деталі мають великий питомий опір, і в місці контакту неможливо досягти температури, достатньої для їх з»єднання

Тому що деталі мають малий опір, і в місці контакту неможливо досягти температури, достатньої для їх з№єднання

Тому що деталі не мають опору, і в місці контакту неможливо досягти температури, достатньої для їх з№єднання

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

ГДЗ Фізика 8 клас. Підручник [Сиротюк В.Д.] 2021

А 56 ∙ 10^20
Б 5,6 ∙ 10^20
В 5600
Г 56
Дано:

Розв’язання:
Для обчислення кількості електронів, які проходять крізь переріз провідника, величину заряду поділимо на величину елементарного заряду:
N=q/e.
Щоб визначити, який заряд проходить через переріз провідника, скористуємося формулою: I=q/t.
Звідси: q = It. (2) Формулу (2) підставимо у формулу (1) та отримаємо: N=I*t/e.
Підставивши значення фізичних величин, отримаємо:

Відповідь: Б.
2. Як називають прилад, призначений для вимірювання напруги на ділянці кола?
А омметр
Б ваттметр
В вольтметр
Г амперметр
3. Яка фізична величина завжди є однаковою для різних провідників у колі, з’єднаних послідовно?
А сила струму
Б напруга
В опір
Г потужність
4. Сила струму в залізному провіднику завдовжки 150 см і площею поперечного перерізу 0,02 мм2 дорівнює 250 мА. Яка напруга на кінцях провідника?
А 2 В
Б 20 В
В 0,2 В
Г 200 В
Дано:

Розв’язання:
Опір визначаємо за формулою:

З формули закону Ома знайдемо напругу: U = I ∙ R. Тоді отримуємо:

Підставивши значення фізичних величин, отримаємо:

Відповідь: А.
5. Яка сила струму в нитці розжарювання катода телевізійної трубки (кінескопа), якщо її опір дорівнює 0,6 Ом, а до кінців прикладено напругу 0,3 В?
А 5 А
Б 0,5 А
В 0,2 А
Г 1,8 А
Дано:

Розв’язання:
Для обчислення опору використаємо формулу закону Ома: I=U/R.
Підставивши значення фізичних величин, отримаємо:

Відповідь: Б
6. На спеціальному верстаті дріт протягують так, що він стає вдвічі довший і тонший. Як змінюється його опір?
А збільшується в 4 рази
Б збільшується у 2 рази
В зменшується у 2 рази
Г не змінюється

Якщо товщину зменшили у 2 рази, то площа зменшилась у 4 рази

а довжину збільшили у 2 рази, то загальній опір зменшився у два рази.
Відповідь: В.
7. Яка формула є правильною для визначення кількості теплоти, яку виділяє провідник зі струмом?
А
Б
В
Г
8. Чи виконуватиметься закон Ома в умовах невагомості?
A так, тому що опір провідників не залежить від їх ваги
Б ні, тому що закон Ома виконується на Землі
B правильної відповіді немає
9. Чому за допомогою контактного зварювання не можна з’єднати мідні чи срібні деталі?
A тому що деталі мають великий питомий опір, і в місці контакту неможливо досягти температури, достатньої для їх з’єднання
Б тому що деталі мають малий питомий опір, і в місці контакту неможливо досягти температури, достатньої для їх з’єднання
B тому що деталі не мають опору, і в місці контакту неможливо досягти температури, достатньої для з’єднання
10. Що є вільними носіями заряду в розчинах електролітів?
A йони обох знаків
Б позитивні йони
B електрони та йони
Г вільні електрони
Дано:

Розв’язання:
Для обчислення кількості електронів, які проходять крізь електроліт, величину заряду поділимо на величину елементарного заряду: N=q/e.
Щоб визначити, який заряд проходить через переріз провідника, скористуємося формулою: I=q/t.
Звідси: q = It. (2) Формулу (2) підставимо у формулу (1) та отримаємо:

Підставивши значення фізичних величин, отримаємо:

Відповідь: В.
11. В електролітичній ванні, що містить розчин AgNO3, проходить струм 10 мА. Скільки атомів Аргентуму виділиться на катоді за 1 с, якщо кА| = 1,12 ∙ 10-6 кг/Кл?
А 16 ∙ 10^22
Б 0,16 ∙ 10^16
В 6,25 ∙ 10^22
Г 6,0 ∙ 10^16
12. Як називають вид газового розряду, що супроводжується світінням поблизу загострених предметів?
А дуговий
Б іскровий
В коронний
Г тліючий

Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації

ГДЗ Фізика 8 клас. Підручник [Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О.] 2021

У даному матеріалі Ви можете ознайомитися з готовим домашнім завданням до підручника для закладів загальної середньої освіти з фізики 8 клас. Видавництво «Ранок», Харків. Автори підручника: Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кірюхіна О.О. Рік видання 2021. Нова програма 2021 року.

Презентація на тему: Нейтронні зорі

У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з презентацією на тему: «Нейтронні зорі».

ГДЗ Географія 6 клас. Підручник [Бойко В.М., Міхелі С.В.] 2019

У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до підручника для закладів загальної середньої освіти з географії 6 клас. Видавництво «Сиция» Харків. Автори підручника: Бойко В.М., Міхелі С.В. Рік видання 2019. Нова програма 2015-2019 року. (Відповіді / ГДЗ / Ответы /.

ГДЗ Природознавство 5 клас. Робочий зошит [Демічева І.О.] 2018

У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до робочого зошита для закладів загальної середньої освіти з природознавства 5 клас. Видавництво «Ранок», Харків. Автор зошита: Демічева І.О. До підручника природознавство 5 клас. Коршевнюк Т.В., Баштовий В.І. або до підручника.

ГДЗ Природознавство 5 клас. Робочий зошит [Шабанов Д.А.] 2014

У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до робочого зошита з природознавства 5 клас. Видавництво «Шкільна колекція». Автор підручника: Шабанов Д.А. Рік видання 2014. Нова програма 2014 року. (Відповіді / ГДЗ / Ответы / Решебник).

Закон Паскаля. Сполучені посудини

Мета уроку: навчальна — познайомити учнів із законом передачі тиску рідинами й газами; установити закономірність розподілу рідин у сполучених посудинах. розвивальна – розвивати пам’ять, логічне мислення, вміння проявляти знання в нестандартних ситуація, виявлення в учнів творчих здібностей; виховна – виховувати акуратність, трудолюбивість, акуратність під час виконання робіт

Перегляд файлу

__________

План – конспект

уроку фізики у 8 класі

Мета уроку: навчальна — познайомити учнів із законом передачі тиску рідинами й газами; установити закономірність розподілу рідин у сполучених посудинах.

розвивальна розвивати пам’ять , логічне мислення, вміння проявляти знання в нестандартних ситуація, виявлення в учнів творчих здібностей;

виховна – виховувати акуратність, трудолюбивість, акуратність під час виконання робіт

Тип уроку: комбінований урок.

Вид уроку : вивчення нового матеріалу.

Демонстрація: Залежність тиску твердого тіла на опору від сили й площі опори. Розрізування шматка пластиліну тонким дротом.

План уроку

1. Закон Паскаля.

2. Сполучені посудини.

3. Застосування сполучених посудин

І. Організаційна частина.

Заходжу в клас, вітаюся з учнями та перевіряю присутніх і їх готовність до уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань. Оголошення теми і мети уроку.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

За вказівкою Паскаля міцну дубову бочку до країв наповнили водою й наглухо закрили кришкою. У невеликий отвір у кришці вставили кінець вертикальної скляної трубки такої довжини, що кінець її опинився на рівні другого поверху. Вийшовши на балкон, Паскаль взявся наповнювати трубку водою. Не встиг він вилити й десятка склянок, як раптом, на диво усіх, хто обступив бочку, бочка із тріском лопнула. Її розірвала незрозуміла сила. Паскаль переконується: так, сила, що розірвала бочку, зовсім не залежить від кількості води в трубці. Вся справа у висоті, до якої трубка була заповнена.

Так Паскаль приходить до відкриття закону, що одержав його ім’я.

Виконаємо дослід за допомогою приладу Паскаля.

Це твердження називають законом Паскаля.

Візьмемо три посудини різної форми, але з однаковою площею дна, і наллємо в них води до однакового рівня.

Пояснюється гідростатичний парадокс тим, що оскільки гідростатичний тиск р завжди нормальний до стінок посудини, силатиску на похилі стінки має вертикальну складову p 1, що компенсує вагу зайвого, порівняно з циліндром 1, об’єму рідини в посудині 3 і вагу відсутнього, порівняно з циліндром 1, об’єму рідинив посудині 2.

2. Сполучені посудини

  • Нерухома однорідна рідина у сполучених посудинах будь-якої форми встановлюється на одному рівні.

Якщо в сполучені посудини налиті різні рідини, що не змішуються, то рівень рідин у посудинах може бути не однаковим.

  • У сполучених посудинах висоти шарів рідин обернено пропорційні густинам цих рідин.

Неподалік від С.-Петербурга знаходиться Петергоф — ансамбль парків, палаців і фонтанів. Це єдиний ансамбль у світі, фонтани якого (їх понад 100) працюють без насосів і складних водонапірних споруджень. Тут використовується принцип сполучених посудин — різниця в рівнях, на яких розташовані фонтани й ставки-водосховища.

  1. Яку властивість рідин і газів пояснює дія закону Паскаля?
  2. Які приклади сполучених посудин ви можете навести?
  3. Як розташовується однорідна рідина в сполучених посудинах?
  4. Як зміниться розташування рівнів у сполучених посудинах для неоднорідних рідин?
  5. Яке практичне застосування сполучених посудин? Наведіть приклади сполучених посудин у побуті.

Закріплення вивченого матеріалу

1. Навчаємося розв’язувати задачі

.

Відповідь . У лівому коліні рівень рідини вище на 2 см .

2. На рисунку показана морська бухта з підводною печерою. На якого з водолазів вода буде чинити більший тиск: на того, котрий перебуває у відкритому морі, чи на того, котрий перебуває в печері?

4. Чому водонапірна башта повинна бути вище будинків, які забезпечуються водою із цієї вежі?

V . Домашн є завдання. § 18, ст. 91-97, впр 17(4)

Початковий рівень

1. На руку людини сіл комар. Виберіть правильне твердження.

А Комар чинить на шкіру при укусі більший тиск, ніж танк на дорогу.

Б Чим більше сила, що діє на поверхню, тим менше тиск.

В Чим більше площа опори, тим більший тиск.

А Людина, що повзе, тисне на лід з меншою силою, ніж та, що йде.

Б У людини, що йде, площа опори більше, ніж у тої, що повзе.

В Людина чинить на лід менший тиск, ніж та, що йде.

1. Коток, що працює на будівництві шосе, чинить на нього тиск 400 кПа. Площа опори котка 0,12 м 2 . Чому дорівнює маса котка?

2. Лід витримує тиск 8 кПа. Чи зможе пройти по цьому льоді автомобіль масою 3 т, якщо площа всієї поверхні його опори 800 см 2 ?

1. а) При скріпленні різних деталей гвинтами й болтами під них підкладають спеціальні шайби. Для чого це роблять?

б) Приймаючи довжину однієї лижі рівною за 1,5 м і ширину — 10 см , визначте тиск, що чинить хлопчик масою 45 кг на сніг. Чи зможе він проїхати на лижах по льоду, що витримує тиск 1 кПа?

б) Трактор чинить на ґрунт тиск 40 кПа. Визначте його масу, якщо відомо, що опорна площа однієї його гусениці становить 6500 см 2 .

1. а) Два чоловіки однакової маси лежать — один на підлозі, інший на дивані. Чи однакові сили тиску, здійснювані ними на опору? Чому диван здається більш м’яким, ніж підлога?

б) На столі стоїть суцільний мідний куб. Яка маса куба, якщо він чинить на стіл тиск 8 кПа?

Фізика для школярів та студентів

Закон всесвітнього тяжіння. Рух тіл під дією сили тяжіння

Сила — це дія одного тіла на інше, причина прискорення. В одиницях СІ вона виражається в ньютонах (Н). Кожен об’єкт має масу і, таким чином, притягається до Землі силою гравітаційного тяжіння. Якщо тіло, що знаходиться на деякій висоті над Землею, відпустити, то воно почне падати, тобто рухатися у напрямі до земної поверхні з постійним прискоренням, відомим під назвою прискорення вільного падіння g. В загальному випадку результуюча сила F, діючи на тіло масою m, що змушує його рухатися з прискоренням а, тобто F = ma.

Одиницею вимірювання сили є кг-м-с -2 , вона названа ньютоном і позначається Н.

Коли тіло вільно падає, прискорення — це g, а сила, діюча на тіло, відома як вага Р дається формулою Р = mg. Вага цього тіла буде змінюватися, якщо змінюється g. Невеликі відмінності g спостерігаються в різних географічних точках Землі. Два фактора впливають на g: а) форма Землі; б) обертання Землі.

Спочатку уявімо Землю як нерухомий шар (рис. 3.1, а). Сила тяжіння F між Землею (маса М) і об’єктом (маса m) визначається за формулою: F=GMm/r 2

де r — радіус Землі. Константа G відома під назвою універсальна гравітаційна стала і надзвичайно мала. Коли r постійний, сила F — const • m. Тяжіння Землею тіла масою m визначає вага цього тіла: Р = mg порівняння рівнянь дає: g = const = GM/r 2 .

гравітаційне притягання

Рис. 3.1. Гравітаційне притягання

Тяжіння Землею тіла масою m змушує його падати вниз з прискоренням g, яке постійно у всіх точках A, В, С і всюди на земній поверхні (рис. 3.1,б).

Діаграма сил вільного тіла також показує, що існує сила, діюча на Землю з боку тіла масою m, яка спрямована протилежно силі, що діє на тіло з боку Землі. Однак маса Землі така велика, що «спрямоване вгору» прискорення а’ Землі, обчислене за формулою F = Ma’, незначне і ним можна знехтувати. Земля має форму, відмінну від кулястої: радіус на полюсі гр менше радіуса на екваторі гe. Це означає, що сила тяжіння тіла масою m на полюсі Fp=GMm/r 2 p більше, ніж на екваторі Fe= GMm/re. Тому прискорення вільного падіння gp на полюсі більше прискорення вільного падіння ge на екваторі. Прискорення g змінюється з широтою в відповідності зі зміною радіуса Землі.

Як ви знаєте, Земля знаходиться в постійному русі. Вона обертається навколо своєї осі, здійснюючи один оберт кожну доби, і рухається по орбіті навколо Сонця з оборотом в один рік. Приймаючи для спрощення Землю за однорідний шар, розглянемо рух тіл масою m на полюсі А і на екваторі (рис. 3.2). За одну добу тіло в точці А повертається на 360°, залишаючись на місці, в той час як тіло, що знаходиться в точці С, покриває відстань в 2лг. Для того, щоб тіло, яке перебуває у точці С, рухалося по круговій орбіті, потрібна якась сила. Це доцентрова сила, яка визначається за формулою mv 2 /r, де v — швидкість тіла на орбіті. Сила гравітаційного тяжіння, яка діє на тіло, що знаходиться в точці С, F = GMm/r має:

а) забезпечувати рух тіла по колу;

б) притягати тіло до Землі.

зміна g в залежності від широти

Рис. 3.2. Зміна g в залежності від широти

Таким чином, F = (mv 2 /r)+mg на екваторі, a F = mg на полюсі. Це означає, що g змінюється зі зміною широти по мірі того, як радіус орбіти змінюється від r в точці С до нуля в точці А.

Цікаво уявити, що б сталося, якщо б швидкість обертання Землі збільшилася настільки, що доцентрова сила, діюча на тіло на екваторі, стала б дорівнює силі тяжіння, тобто mv 2 /r = F = GMm/r 2 . Загальна гравітаційна сила використовувалася б виключно для утримання тіла в точці С на круговій орбіті, і не залишилося б сили, що діє на поверхню Землі. Будь-яке подальше збільшення швидкості обертання Землі дозволило б тілу «поплисти» у простір. Разом з тим якщо космічний корабель з астронавтами на борту запущений на висоту R над центром Землі зі швидкістю v, такій, що виконується рівність mv*/R=F = GMm/R 2 , то цей космічний корабель буде обертатися навколо Землі в умовах невагомості.

Точні вимірювання прискорення вільного падіння g показують, що g змінюється зі зміною широти, як показано в таблиці 3.1. Звідси випливає, що вага деякого тіла змінюється над поверхнею Землі від максимуму на широті 90° до мінімуму на широті 0°.

значення прискорення вільного падіння на різних широтах

Табл. 3.1. Значення прискорення вільного падіння на різних широтах

На цьому рівні навчання зазвичай нехтують невеликими змінами в прискоренні g і використовують середню величину 9,81 м / с 2 . Для спрощення розрахунків прискорення g часто приймають за найближче ціле число, тобто 10 м / c 2 , і, таким чином, сила тяжіння, що діє з боку Землі на тіло масою 1 кг, тобто вага, приймається за 10 Н. Більшість екзаменаційних комісій для учнів пропонує використовувати з метою спрощення обчислень g=10 м / с 2 або 10 Н-кг -1 .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *