Autocad civil 3d 2023
Перейти к содержимому

Autocad civil 3d 2023

 • автор:

Najważniejsze funkcje programu Civil 3D

Rysunek korytarzy podpodziałów w programie Civil 3D

Oprogramowanie Civil 3D zawiera funkcje importu i eksportu danych w powszechnie używanych formatach CAD, w tym IFC, a także obsługuje powiązania z nimi oraz umożliwia łączenie z danymi programów Esri ArcGIS i Bentley

Automatyzacja projektowania

Korzystaj z programowania wizualnego, aby generować skrypty automatyzujące powtarzalne i złożone zadania, w tym dotyczące elektryfikacji i systemów sygnalizacji

Modelowanie geotechniczne

Wizualizuj i analizuj dane podpowierzchniowe oraz łatwo wykorzystuj je bezpośrednio w modelu projektu programu Civil 3D

Materiały i ilości

Wykorzystuj materiały i informacje o przekrojach lub profilach do tworzenia raportów dotyczących objętości, porównywania powierzchni projektowanych i istniejących oraz tworzenia przedmiarów ilościowych

Projektowanie mostów

Usprawnij koordynację procesów projektowych z różnych dziedzin podczas pracy nad złożonymi projektami mostów

Więcej funkcji programu Civil 3D

Modelowanie powierzchni

Narzędzia do modelowania powierzchni

Twórz powierzchnie złożone z punktów, linii nieciągłości, granic i konturów. Obsługiwane są różne typy powierzchni: TIN, siatek, przycięte i korytarza.

Narzędzia chmury punktów

Korzystaj z dużej kolekcji punktów uzyskanych za pomocą skanerów laserowych i innych technologii przechwytywania, aby tworzyć cyfrowe reprezentacje istniejących uwarunkowań i struktur. Importuj dane punktów do programu Civil 3D w celu wygenerowania modelu 3D, który ma zostać użyty w projekcie.

Korzystaj z narzędzi edycji, które dodają zmiany jako operacje edycji do definicji powierzchni, a nie do istniejących składników danych powierzchni.

Narzędzie do wyświetlania umożliwiające blokowanie obszarów powierzchni i zapobieganie ich wyświetlaniu lub renderowanie fragmentów powierzchni przy użyciu określonego materiału do renderowania.

Analizuj przepływ wody wzdłuż powierzchni oraz spływ wody, aby lepiej określać wododziały i punkty docelowe drenu.

Objętości ograniczane przez powierzchnie

Korzystaj z tablicy objętości, aby obliczać i analizować powierzchnie objętościowe oraz zawarte w ich obrębie obszary.

Przeprowadzaj analizy powierzchniowe, w tym konturu, kierunków, rzędnych, nachyleń, wektorów nachyleń, wododziałów i torów spływu wody.

Teren i pomiary

Narzędzia do projektowania terenu

Zarządzaj obiektami (działkami, liniami trasowania, skarpami i liniami charakterystycznymi) za pomocą wspólnej topologii w kolekcji obszaru.

Usprawnij pobieranie, tworzenie, analizę i dopasowywanie terenowych danych pomiarowych.

Kompleksowy proces projektowy

Sprawniej przetwarzaj terenowe dane pomiarowe, aby utworzyć inteligentną mapę bazową w programie Civil 3D.

Wizualizuj i analizuj dane geotechniczne, a następnie wykorzystuj je bezpośrednio w modelu projektu programu Civil 3D.

Narzędzia do niwelacji terenu

Narzędzia i polecenia do niwelacji terenu ułatwiają wydajne projektowanie wykończonych powierzchni gruntu.

Zautomatyzuj proces przeprowadzania analiz projektowania niwelacji terenu dla obszarów lądowych na podstawie ustalonych kryteriów projektowych.

Modelowanie korytarzy

Wdrażanie podzespołów
i zarządzanie nim

Wydajniej wdrażaj podzespoły i zespoły dzięki współdzieleniu niestandardowego podzespołu we współdzielonym położeniu projektu. Korytarze korzystające z podzespołu można łatwo zaktualizować w celu używania nowej wersji.

Twórz i edytuj przejście korytarza, gdy chcesz, aby parametr w podzespole przechodził od jednej wartości do innej. Dodano więcej elementów sterujących, aby ułatwić ruch przejść i zmienianie kolejności przejść.

Narzędzia do projektowania korytarzy

Twórz dynamiczne i bogate w dane modele korytarzy autostrad i dróg. Twórz modele korytarzy torów kolejowych uwzględniające projekty zwrotnic, rozjazdy i obliczenia przechyłek.

Eksportowanie danych korytarza

Łatwo wyodrębniaj linie charakterystyczne korytarzy na potrzeby tworzenia obiektów niwelacji terenu lub innych elementów projektu. Linie charakterystyczne można wyodrębniać wszystkie naraz, pojedynczo lub selektywnie z podzbioru w regionie korytarza lub wieloboku.

Zespoły i podzespoły

Skuteczniej korzystaj z zespołów i podzespołów, aby tworzyć podstawowe elementy drogi lub innego projektu opartego na liniach trasowania.

Skrzyżowania i ronda

Twórz dynamiczne skrzyżowania trójkierunkowe i czterokierunkowe lub ronda.

Zaawansowane projektowanie rond

Modeluj ronda zgodnie ze zdefiniowanymi standardami. Wbuduj ronda w istniejące modele korytarzy, aby projekt był automatycznie aktualizowany po wprowadzeniu zmian w liniach trasowania korytarzy.

Instalacja burzowa i sanitarna

Modelowanie sieci rurociągów

Sprawnie twórz modele 2D i 3D systemów uzbrojenia, takich jak kanalizacja burzowa lub sanitarna.

Narzędzia hydrauliczne i hydrologiczne

Przeprowadzaj różnego rodzaju zadania z zakresu zarządzania wodami opadowymi, takie jak projektowanie kanalizacji burzowej, analiza wododziałów, modelowanie zbiorników retencyjnych oraz kontrole przepustów, kanałów i wlotów.

Projektowanie sieci ciśnieniowych

Generuj modele 3D sieci ciśnieniowych, takich jak systemy przesyłu wody. Dodano więcej elementów sterujących do tworzenia układów i procesów roboczych edycji, w tym scalania sieci ciśnieniowych, ulepszeń synchronizacji DREF i wyświetlania symboli stron.

Tworzenie planów i dokumentacji

Tworzenie planów i dokumentacji budowy

Twórz różnego rodzaju arkusze (tylko rzut, rzut i profil, tylko profil, przekrój) przez uwzględnienie wielu widoków rzutu lub profilu na jednym arkuszu.

Obliczenia zestawień ilości i robót ziemnych

Wyodrębniaj i sporządzaj raport dotyczący objętości materiałów oraz analizuj ilości na podstawie informacji o materiałach oraz przekrojach lub profilach.

Wydajność i automatyzacja

Dynamo for Civil 3D

Korzystaj ze środowiska wizualnego tworzenia skryptów oprogramowania Dynamo, aby opracowywać procedury, które automatyzują powtarzalne zadania i przyspieszają procesy projektowe. (Film: 1:16 min)

To narzędzie pozwala zarządzać ogromną ilością danych projektowych w modelach programu Civil 3D. Łatwo przeglądaj, weryfikuj, eksportuj i edytuj modele oraz twórz dotyczące ich raporty. Wprowadzono ulepszenia w możliwościach nawigacji i narzędziach, aby zwiększyć wydajność zarządzania danymi właściwości niestandardowych i raportowania tych danych.

Zgodność operacyjna

Skrót do danych korytarza (DREF)

Twórz i udostępniaj skróty do danych korytarza.

Współdziałanie z programem 3ds Max

Twórz wizualizacje o profesjonalnej jakości.

Importowanie i eksportowanie plików IFC

Importuj pliki IFC i eksportuj do nich bryły programu AutoCAD.

Autodesk Civil 3D 2025 – Subskrypcja roczna

Autodesk Civil 3D to kompletny system CAD dla projektantów infrastruktury lądowej, sieci transportowych, zagospodarowania terenu i projektów wodnych.

Civil 3D to profesjonalny program do projektowania i modernizacji dróg, parkingów, infrastruktury podziemnej i melioracji. Dedykowany również urbanistom oraz geodetom.

Oprogramowanie Civil 3D umożliwia koordynację i badanie opcji projektowych, analizowanie wydajności oraz tworzenie spójnej dokumentacji projektu. Oferuje narzędzia do tworzenia nowoczesnych i profesjonalnych rozwiązań projektowych opartych o model 3D, zintegrowaną analizę geoprzestrzenną, inteligentny zestaw rurociągów, zintegrowane analizy hydrauliczne i hydrologiczne do zarządzania kanalizacją burzową i sanitarną oraz narzędzia do wizualizacji i komunikacji.

Autodesk Civil 3D dostępny jest również w Architecture Engineering & Construction Collection (AEC Collection).

NOWOŚĆ!

Autodesk Civil 3D 2023 Subskrypcja roczna (237O1WW3740L562)

 • Autodesk Civil 3D 2023 Subskrypcja roczna (237O1WW3740L562) - zdjęcie 1

Podobne oferty wybrane przez Ceneo

Dane i opinie o graficzne.pl

2 410 ,09 zł Dostępny
Autodesk AutoCAD LT 2024 MULTI Win/Mac – Subskrypcja 1 rok
Autodesk AutoCAD LT 2024 MULTI Win/Mac – Subskrypcja 1 rok»
2 410 ,09 zł
Dane i opinie o home.pl

2 586 ,69 zł Dostępny
AutoCAD LT | Najnowsza wersja | Oficjalna dystrybucja programów Autodesk | 1 rok
AutoCAD LT | Najnowsza wersja | Oficjalna dystrybucja programów Autodesk | 1 rok»
2 586 ,69 zł
Dane i opinie o creativetools.pl

17 116 ,00 zł Dostępny
SPRAWDŹ NASZE PROMOCJE + 10×0%
Autodesk Flame 2018 Annual single-user
Autodesk Flame 2018 Annual single-user»
17 116 ,00 zł
Dane i opinie o graficzne.pl

2 022 ,77 zł Dostępny
Adobe Premiere Pro CC for Teams MULTI Win/Mac
Adobe Premiere Pro CC for Teams MULTI Win/Mac»
2 022 ,77 zł
Dane i opinie o dtpsoftware.pl

2 104 ,79 zł Dostępny
Premiere Pro CC for Teams 2023 ML Win/Mac — Certyfikaty Rzetelna Firma i Adobe Gold Reseller
Premiere Pro CC for Teams 2023 ML Win/Mac — Certyfikaty Rzetelna Firma i Adobe Gold Reseller»
2 104 ,79 zł
Dane i opinie o softx.pl

2 069 ,97 zł Dostępny
Adobe Premiere Pro CC
Adobe Premiere Pro CC»
2 069 ,97 zł
Dane i opinie o graficzne.pl

2 022 ,77 zł Dostępny
Adobe Photoshop CC for Teams MULTI Win/Mac.
Adobe Photoshop CC for Teams MULTI Win/Mac.»
2 022 ,77 zł
Dane i opinie o dtpsoftware.pl

2 104 ,79 zł Dostępny
Adobe Photoshop CC for Teams 2023 PL Win/Mac — Certyfikaty Rzetelna Firma i Adobe Gold Reseller
Adobe Photoshop CC for Teams 2023 PL Win/Mac — Certyfikaty Rzetelna Firma i Adobe Gold Reseller»
2 104 ,79 zł
Dane i opinie o dtpsoftware.pl

974 ,55 zł Dostępny
Photoshop CC for teams 2023 PL/ENG EDU — Certyfikaty Rzetelna Firma i Adobe Gold Reseller
Photoshop CC for teams 2023 PL/ENG EDU — Certyfikaty Rzetelna Firma i Adobe Gold Reseller»

Historia cen — trend cenowy

Aktualnie najniższa cena: 0 ,00 zł
Zobacz ceny z 6 miesięcy
Popularne produkty
ADOBE PHOTOSHOP CS6
CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2023
AFFINITY PHOTO 2
COREL DRAW X7
CAPTURE ONE
WONDERSHARE FILMORA

Opis produktu — Autodesk Civil 3D 2023 Subskrypcja roczna (237O1WW3740L562)

Rodzaj licencji: czasowa — roczna
Typ licencji: jednostanowiskowa
Dostawa: elektroniczna

Specyfikacja — Autodesk Civil 3D 2023 Subskrypcja roczna (237O1WW3740L562)

Podstawowe informacje

Marka Autodesk > Edytory grafiki i wideo Autodesk

Opinie — Autodesk Civil 3D 2023 Subskrypcja roczna (237O1WW3740L562)

Klienci, którzy zakupili Autodesk Civil 3D 2023 Subskrypcja roczna (237O1WW3740L562), mogą podzielić się swoją opinią poprzez ankietę Zaufanych Opinii. Prezentujemy wszystkie oceny (zarówno pozytywne jak i negatywne), a Zaufane Opinie oznaczone są zieloną tarczą.

Chcę napisać opinię

Podobne produkty — Autodesk Civil 3D 2023 Subskrypcja roczna (237O1WW3740L562)

Adobe Premiere Pro CC PL WIN/MAC (65225126BA01A12)

Adobe Premiere Pro CC PL WIN/MAC (65225126BA01A12)
od 2 022 ,77 zł

Adobe Photoshop CC PL WIN/MAC (65224654BA01A12)

Adobe Photoshop CC PL WIN/MAC (65224654BA01A12)
od 974 ,55 zł

Pinnacle Studio 25 Ultimate WIN PL ESD

Pinnacle Studio 25 Ultimate WIN PL ESD

CorelDRAW Graphics Suite Enterprise MULTI PL + zawiera CorelSure na 1 rok (LCCDGSENTML11)

CorelDRAW Graphics Suite Enterprise MULTI PL + zawiera CorelSure na 1 rok (LCCDGSENTML11)
od 3 112 ,86 zł

Adobe Illustrator CC PL WIN/MAC (65224686BA01A12)

Adobe Illustrator CC PL WIN/MAC (65224686BA01A12)
od 2 022 ,77 zł

Adobe InDesign CC PL WIN/MAC (65225137BA01A12)

Adobe InDesign CC PL WIN/MAC (65225137BA01A12)
od 1 438 ,00 zł

Enfocus Pitstop Pro 2020 Pl/Eng Win/Mac – Subskrypcja 1 Rok

Enfocus Pitstop Pro 2020 Pl/Eng Win/Mac – Subskrypcja 1 Rok
1 485 ,37 zł

Adobe Illustrator CC PL Win/Mac EDU 1 stan/1 rok (65272376BB01A12)

Adobe Illustrator CC PL Win/Mac EDU 1 stan/1 rok (65272376BB01A12)
od 915 ,85 zł

Adobe Dreamweaver CC PL WIN/MAC (65224666BA01A12)

Adobe Dreamweaver CC PL WIN/MAC (65224666BA01A12)
od 2 022 ,77 zł

Adobe XD CC for Teams PL Win/Mac (65297658BA01A12)

Adobe XD CC for Teams PL Win/Mac (65297658BA01A12)
1 289 ,86 zł

Adobe Creative Cloud All Apps Teams Multi Win/Mac (65272482BB01A12)

Adobe Creative Cloud All Apps Teams Multi Win/Mac (65272482BB01A12)
2 089 ,01 zł

Ashampoo 3D CAD Architecture

Ashampoo 3D CAD Architecture
od 159 ,00 zł

Affinity Photo 2

Affinity Photo 2
od 249 ,99 zł

Affinity Publisher 2

Affinity Publisher 2
od 249 ,99 zł

Trimble Sketchup Studio Win/Mac Edu (Szkoła / Uczelnia) – Subskrypcja 1 Rok (PTSSUE1SOWM)

Trimble Sketchup Studio Win/Mac Edu (Szkoła / Uczelnia) – Subskrypcja 1 Rok (PTSSUE1SOWM)
od 276 ,75 zł
Współpraca z Ceneo Dla sklepów Dla producentów Pressroom Reklama — oferty sklepów Program Partnerski
Dla kupujących Jak to działa Bezpieczne zakupy Polityka zwrotów Centrum pomocy Zgłoś uwagi
Popularne kategorie Sukienki Opony Laptopy Smartfony Buty damskie

 • Ceneo na Facebooku
 • Ceneo na Pinterest
 • Ceneo na Twitterze
 • Ceneo na Instagramie
 • Ceneo na LinkedIn
 • Ceneo na YouTube

© 2005-2024 Ceneo.pl sp. z o.o. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu i polityki cookies. Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują ją Warunki korzystania z usługi oraz Polityka prywatności Google. B18 82

Dbamy o Twoją prywatność, zapoznaj się z informacją:

Dzięki plikom cookies i technologiom pokrewnym oraz przetwarzaniu Twoich danych osobowych w opisanych dalej celach, możemy zapewnić, że dopasujemy do Ciebie wyświetlane treści.

Wyrażając zgodę na przechowywanie informacji na urządzeniu końcowym lub dostęp do nich i przetwarzanie danych osobowych (w tym w obszarze profilowania, analiz rynkowych i statystycznych) sprawiasz, że łatwiej będzie odnaleźć Ci w Serwisie dokładnie to, czego szukasz i potrzebujesz. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Ceneo.pl sp. z o.o., a w niektórych przypadkach (np. identyfikator internetowy, dane przeglądania) nasi partnerzy (128 partnerów), w tym tzw. “Zaufani Partnerzy IAB” (126 partnerów).

Twoja zgoda jest dobrowolna i obejmuje przetwarzanie danych osobowych w celach: prezentowania spersonalizowanych treści i reklam oraz ich pomiaru, tworzenia statystyk, poprawy funkcjonalności strony, ułatwienia korzystania z naszych stron.

Zgoda obejmuje także wyszczególnione cele (wg standardu i klasyfikacji IAB Europe) dla Zaufanych Partnerów IAB: 1) Przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich; 2) Wykorzystywanie ograniczonych danych do wyboru reklam; 3) Tworzenie profili w celu spersonalizowanych reklam; 4). Wykorzystanie profili do wyboru spersonalizowanych reklam; 5) Tworzenie profili w celu personalizacji treści; 6) Wykorzystywanie profili w celu doboru spersonalizowanych treści; 7) Pomiar efektywności reklam; 8) Pomiar efektywności treści; 9) Rozumienie odbiorców dzięki statystyce lub kombinacji danych z różnych źródeł; 10) Rozwój i ulepszanie usług; 11) Wykorzystywanie ograniczonych danych do wyboru treści, Cele specjalne: 12) Zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i naprawianie błędów, 13) Dostarczanie i prezentowanie reklam i treści, Funkcje: 14) Dopasowanie i łączenie danych z innych źródeł, 15) Łączenie różnych urządzeń, 16) Identyfikacja urządzeń na podstawie informacji przesyłanych automatycznie, Funkcje specjalne: 17) Aktywne skanowanie charakterystyki urządzenia do celów identyfikacji. Szczegółowo opisane są one w ustawieniach dostępnych pod przyciskiem: Dostosuj zgody.

W każdej chwili możesz ją cofnąć zmieniając jej ustawienia (opcje dostosowania zgody przy jej wyrażeniu dostępne są także z poziomu polityki cookies). Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność uprzedniego przetwarzania.

Więcej informacji — o wykorzystywaniu przez nas plików cookies, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach z przetwarzania Twoich danych osobowych — w naszej polityce.

Ok, zgadzam się Dostosuj zgody Nie zgadzam się
Dostosuj zgody

Dzięki plikom cookies i technologii pokrewnej (dalej: jako „pliki cookies”) poprawiamy funkcjonalność strony oraz wyświetlamy Ci treści, które lepiej odpowiadają na Twoje potrzeby i oczekiwania.

Udzielenie zgody na pliki cookies może się wiązać z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w tym w państwach leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, jak i z udostępnianiem ich do naszych partnerów oraz podmiotów z nimi współpracujących. Więcej informacji w naszej polityce.

Wyrażam zgodę na:

Marketingowe
wykorzystywanie plików cookies

Marketingowe (reklamowe) pliki cookies wspierają wyświetlanie reklam, które są bardziej dopasowane do Twoich zainteresowań i potrzeb, a jednocześnie wartościowe dla wydawców i reklamodawców. Służą także do wyświetlania reklam na innych stronach internetowych. Brak zgody nie wpływa na korzystanie ze strony.

Analityczne
wykorzystywanie plików cookies

Analityczne pliki cookies mierzą ilość wizyt i zbierają informacje o źródłach ruchu. Używamy ich także, aby poprawić działanie Ceneo. Pomagają nam dowiedzieć się, które strony są najbardziej popularne lub jak poruszasz się po naszym serwisie. Brak zgody nie wpływa na korzystanie ze strony.

Funkcjonalne
wykorzystywanie plików cookies

Funkcjonalne pliki cookies zapamiętują wybory dokonywane przez Ciebie, zapewniając Ci lepiej dopasowane usługi. Możemy je wykorzystywać także do przeprowadzania ankiet.

wykorzystywanie plików cookies

Pliki cookies instalowane zgodnie z ustawieniem Twojej przeglądarki, niezbędne do prawidłowego lub zoptymalizowanego działania serwisu i naszych usług – bez nich strona internetowa lub usługi, które oferujemy mogą nie działać prawidłowo. Nie możesz z nich zrezygnować z poziomu tej strony.

zawsze aktywne
Cele IAB TCF
Przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich
(112 partnerów)

Pliki cookie, identyfikatory urządzeń lub podobne identyfikatory online (np. identyfikatory oparte na logowaniu, identyfikatory przypisywane losowo, identyfikatory sieciowe) w połączeniu z innymi informacjami (takimi jak rodzaj przeglądarki i informacje w niej zawarte, język, rozmiar ekranu, obsługiwane technologie itp.) mogą być przechowywane lub odczytywane na Twoim urządzeniu celem rozpoznania urządzenia za każdym razem, gdy następuje połączenie z aplikacją lub witryną internetową – w celach tutaj przedstawionych.

 • Większość celów, o których mowa w niniejszym powiadomieniu, wiąże się z przechowywaniem lub uzyskiwaniem dostępu do informacji z Twojego urządzenia użytkownika, gdy korzystasz z aplikacji lub odwiedzasz witrynę internetową. Na przykład dostawca lub wydawca mogą umieścić pliki cookie na Twoim urządzeniu, gdy po raz pierwszy odwiedzasz witrynę internetową. Chodzi o możliwość rozpoznania urządzenia podczas kolejnych wizyt (w ramach każdorazowego dostępu do określonych plików cookie).

Wykorzystywanie ograniczonych danych do wyboru reklam
(66 partnerów)

Reklamy prezentowane Tobie w serwisie mogą opierać się na ograniczonych danych takich jak witryna internetowa lub aplikacja, z których korzystasz, Twoja nieprecyzyjna lokalizacja, rodzaj urządzenia albo treści przeglądane przez Ciebie (na przykład w celu ograniczenia liczby wyświetleń danej reklamy).

 • Producent samochodów chce promować swoje pojazdy elektryczne wśród świadomych ekologicznie użytkowników żyjących w mieście, po godzinach pracy. Reklama wyświetla się na stronie z powiązaną treścią (np. w związku z artykułem na temat działań dotyczacych zmian klimatycznych) po godzinie 18:30. Jest widoczna dla użytkowników, których nieprecyzyjna lokalizacja wskazuje na to, że znajdują się w strefie miejskiej.
 • Duży producent akwareli chce przeprowadzić kampanię reklamową online dotyczącą najnowszej gamy oferowanego asortymentu. Zależy mu na dywersyfikacji odbiorców i chce dotrzeć do jak największej liczby amatorów malarstwa i profesjonalnych artystów. Wolałby, aby reklama nie pojawiała się obok niedopasowanych treści, na przykład przy artykule dotyczacym tego, jak pomalowac dom. Wykrywana jest liczba wyświetleń reklamy. Podlega ona ograniczeniom, tak aby użytkownik nie oglądał jej zbyt często.

Tworzenie profili w celu spersonalizowanych reklam
(90 partnerów)

Informacje na temat Twojej aktywności w serwisie (np. przesyłane formularze, przeglądane treści) mogą być przechowywane i łączone z innymi informacjami dotyczącymi Ciebie (na przykład informacjami o Twojej poprzedniej aktywności w serwisie, innych witrynach internetowych lub aplikacjach) lub podobnych osób. Informacje te wykorzystuje się następnie do tworzenia lub ulepszania profilu odnoszącego się do Ciebie (który to profil może na przykład obejmować Twoje zainteresowania i cechy osobiste). Twój profil może być wykorzystywany (również później) do pokazywania reklam, które wydają się bardziej odpowiednie, biorąc pod uwagę Twoje możliwe zainteresowania.

 • Jeśli przeczytałeś kilka artykułów o najlepszych akcesoriach rowerowych do kupienia, to informacja ta może zostać wykorzystana do stworzenia profilu o Tobie odnośnie do faktu, iż interesują Cię akcesoria rowerowe. Takiego profilu można użyć lub poprawić go później, w tej samej lub w innej witrynie bądź w aplikacji. Wszystko po to, żeby pokazać Ci reklamę konkretnej marki akcesoriów rowerowych. Jeśli spojrzysz również na konfigurator wyposażenia pojazdu w witrynie producenta samochodów luksusowych, informacja ta może zostać powiązania z tym, że interesujesz się rowerami. Rzecz w tym, aby udoskonalić Twój profil w oparciu o założenie, że interesujesz się luksusowym sprzętem rowerowy.
 • Firma odzieżowa chce wypromować nową linię ubrań dziecięcych najwyższej klasy. Nawiązuje kontakt z agencją, która obsługuje sieć sklepów odwiedzanych przez zamożnych klientów (np. eleganckich supermarketów). Firma odzieżowa prosi agencję o utworzenie profili młodych rodziców lub par, które prawdopodobnie są zamożne i mają od niedawna dzieci. Profile te mają być później wykorzystane do wyświetlania odpowiednich reklam w aplikacjach partnerów przeznaczonych dla młodych par.

Wykorzystanie profili do wyboru spersonalizowanych reklam
(85 partnerów)

Reklamy, ktore są Ci prezentowane w tym serwisie mogą być oparta na Twoich profilach reklamowych, które mogą odzwierciedlać Twoją aktywność w serwisie, innych witrynach internetowych lub aplikacjach (np. przesyłane formularze, przeglądane treści), możliwe zainteresowania i cechy osobiste.

 • Sklep internetowy chce reklamować ograniczoną czasowo wyprzedaż butów do biegania. Sklep pragnie kierować reklamy do użytkowników, którzy wcześniej oglądali buty do biegania w aplikacji mobilnej. Technologie śledzące mogą być wykorzystywane do rozpoznawania, czy użytkownik wcześniej korzystał z aplikacji mobilnej do przeglądania butów do biegania. Chodzi o pokazanie odpowiednich reklam w aplikacji./ po to aby wyswietlic tobie odpowiednie technologie
 • Profil utworzony z myślą o spersonalizowanej reklamie w odniesieniu do osoby, która szuka akcesoriów rowerowych w witrynie internetowej, może zostać wykorzystany do wyświetlania odpowiedniej reklamy takich akcesoriów w aplikacji mobilnej innej organizacji.

Tworzenie profili w celu personalizacji treści
(32 partnerów)

Informacje na temat Twojej aktywności w serwisie (np. przesyłane formularze, przeglądane treści niezwiązane z reklamami) mogą być przechowywane i łączone z innymi informacjami dotyczącymi Ciebie (na przykład informacjami o Twojej poprzedniej aktywności w usłudze, innych witrynach internetowych lub aplikacjach) lub podobnych osób. Informacje te wykorzystuje się następnie do tworzenia lub ulepszania Twojego profilu (który to profil może obejmować możliwe zainteresowania i cechy osobiste). Twój profil może być wykorzystywany (również później) do prezentowania treści, które wydają się bardziej odpowiednie w oparciu o Twoje ewentualne zainteresowania, na przykład poprzez dostosowanie kolejności wyświetlania treści, aby jeszcze łatwiej było Ci znaleźć treści odpowiadające Twoim zainteresowaniom.

 • Przeczytałeś kilka artykułów na platformie mediów społecznościowych o tym, jak zbudować domek na drzewie. Informacje te mogą zostać dodane do Twojego profilu, aby oznaczyć Twoje zainteresowanie treściami związanymi z aktywnością na świeżym powietrzu oraz przewodnikami dla samouków (chodzi o umożliwienie personalizacji treści, tak aby na przykład w przyszłości wyświetlało Ci się więcej postów na blogach i artykułów na temat domków na drzewach czy drewnianych chatek w lesie).
 • Obejrzałeś trzy filmy na temat eksploracji przestrzeni kosmicznej w różnych aplikacjach telewizyjnych. Niezależna platforma informacyjna, z którą nie miałeś jeszcze do czynienia, tworzy profil oparty na dotychczasowych treściach przeglądanych przez Ciebie. Oznacza zatem eksplorację przestrzeni kosmicznej jako temat, który może Ci się wydać nteresujący w innych materiałach wideo.

Wykorzystywanie profili w celu doboru spersonalizowanych treści
(28 partnerów)

Treści prezentowane w serwisie mogą być oparte na Twoich profilach spersonalizowanej treści, które mogą odzwierciedlać Twoją aktywność w tym lub innym serwisie (bierze się pod uwagę przesyłane formularze, przeglądane treści itd.), możliwe zainteresowania i aspekty osobiste. Informacje te mogą zostać wykorzystane na przykład do dostosowania kolejności wyświetlania treści, aby jeszcze bardziej ułatwić Ci przeglądanie właściwych (niereklamowych) treści odpowiadających Twoim zainteresowaniom.

 • Czytasz artykuły na temat wegetarianizmu na pewnej platformie mediów społecznościowych. Następnie zaczynasz korzystać z aplikacji kulinarnej niezależnej firmy. Profil utworzony na Twój temat na platformie mediów społecznościowych będzie wykorzystywany do prezentowania Ci przepisów wegetariańskich na ekranie powitalnym aplikacji kulinarnej.
 • Obejrzałeś trzy filmy o wioślarstwie w różnych witrynach internetowych. Niezależna platforma udostępniająca materiały wideo zarekomenduje Ci pięć innych filmów na temat wioślarstwa, które mogą Cię zainteresować podczas korzystania z aplikacji telewizyjnej – w oparciu o profil utworzony na Twój temat po odwiedzeniu przez Ciebie wspomnianych wcześniej witryn internetowych w celu obejrzenia filmów online.

Pomiar efektywności reklam
(76 partnerów)

Informacje dotyczące tego, które reklamy są Ci pokazywane, jak również tego, jak na nie reagujesz, mogą pomóc określić, na ile dobrze zadziałała dana reklama na Ciebie lub inne osoby i czy cele reklamy zostały osiągnięte. Na przykład czy w ogóle widziałeś reklamę, czy ją na nią kliknąłeś, czy skłoniła to Ciebie do zakupu produktu lub odwiedzenia witryny internetowej itp. Jest to bardzo pomocne w zrozumieniu znaczenia kampanii reklamowych.

 • Kliknąłeś reklamę dotyczącą rabatów Black Friday oferowanych przez sklep internetowy na witrynie internetowej wydawcy i dokonałeś zakupu produktu. Twoje kliknięcie zostanie powiązane z tym zakupem. Dokonany zostanie pomiar Twojej interakcji celem sprawdzenia, ile kliknięć reklamy doprowadziło do zakupu.
 • Jesteś jedną z niewielu osób, które kliknęły reklamę dotyczącą zniżki z okazji „międzynarodowego dnia uznania”, oferowanej przez sklep internetowy z prezentami w aplikacji wydawcy. Wydawca chce uzyskać odpowiednie raporty, aby dowiedzieć się, jak często Ty lub inni użytkownicy oglądali konkretne reklamy w aplikacji, a w szczególności tę dotyczącą „międzynarodowego dnia uznania”. Rzecz w tym, aby pomóc wydawcy i jego partnerom (np. agencjom) w optymalizacji lokowania reklam.

Pomiar efektywności treści
(31 partnerów)

Informacje dotyczące prezentowanych Ci treści oraz Twoje reakcje na nie mogą zostać wykorzystane do określenia, czy (niereklamowe) treści dotarły – na przykład – do zamierzonych odbiorców i czy odpowiadały Twoim zainteresowaniom. Pozwalają się dowiedzieć, czy przeczytałeś artykuł, obejrzałeś film, słuchałeś podcastu lub sprawdziłeś opis produktu, ile czasu spędziłeś, korzystając z serwisu, jakie witryny internetowe odwiedziłeś itp. Pomaga to poznać znaczenie (niereklamowych) pokazywanych Tobie treści.

 • Przeczytałeś wpis na blogu o pieszej turystyce w aplikacji mobilnej wydawcy, po czym skorzystałeś z linku do polecanego i powiązanego postu. Twoja reakcja zostanie zarejestrowana, gdyż pozwala sądzić, że początkowy post dotyczący pieszych wędrówek był przydatny i udało się zainteresować Cię powiązanym postem. Odpowiednie wskaźniki zostaną zmierzone, aby dowiedzieć się, czy w przyszłości tworzyć więcej postów na temat pieszych wędrówek i gdzie je umieszczać na ekranie głównym aplikacji mobilnej.
 • Został Ci zaprezentowany materiał wideo o trendach modowych, ale przestałeś go oglądać po 30 sekundach. Ta informacja pozwala określić prawidłową długości przyszłych filmów o trendach modowych.

Rozumienie odbiorców dzięki statystyce lub kombinacji danych z różnych źródeł
(55 partnerów)

Można generować raporty na podstawie kombinacji zestawów danych (takich jak profile użytkowników, statystyki, badania rynku, dane analityczne) dotyczących reakcji użytkowników na treści reklamowe lub niereklamowe. Chodzi o identyfikację wspólnych cech (na przykład określenie, którzy odbiorcy docelowi są bardziej otwarci na kampanię reklamową lub treści danego typu).

 • Właściciel księgarni internetowej chce, aby raporty handlowe pokazywały odsetek odwiedzających, którzy odwiedzili witrynę i opuścili ją, nic nie kupiwszy, osób, które odwiedziły witrynę i kupiły ostatnią autobiografię celebryty miesiąca, jak również średni wiek i rozkład dystrybucji poszczególnych kategorii wśród kobiet i mężczyzn. Dane związane z nawigacją przez Ciebie po witrynie i Twoimi cechami osobistymi są następnie wykorzystywane i łączone z innymi odpowiednimi informacjami w celu wygenerowania wspomnianych statystyk.
 • Reklamodawca chce lepiej poznać preferencje odbiorców, którzy wchodzą w interakcje z jego reklamami. Zleca więc instytutowi badawczemu porównanie cech charakterystycznych użytkowników, którzy zareagowali na reklamę z typowymi atrybutami użytkowników podobnych platform na różnych urządzeniach. Wypracowane porównanie uświadamia reklamodawcy, że odbiorcy jego reklam uzyskują do nich dostęp głównie za pośrednictwem urządzeń mobilnych i są to zwykle osoby w wieku od 45 do 60 lat.

Rozwój i ulepszanie usług
(59 partnerów)

Informacje na temat Twojej aktywności w serwisie, np. odnoszące się do Twoich reakcji na reklamy lub treści, mogą być bardzo pomocne w ulepszaniu produktów i usług oraz tworzeniu nowych produktów i usług w oparciu o Twoje interakcje, typ odbiorców itp. Ten konkretny cel nie obejmuje tworzenia ani ulepszania profili czy identyfikatorów użytkowników.

 • Platforma technologiczna współpracująca z dostawcą mediów społecznościowych zauważa wzrost liczby użytkowników aplikacji mobilnych i wyciąga wniosek – na podstawie profili użytkowników – że wielu z nich korzysta z połączeń mobilnych. Decyduje się na skorzystanie z nowej technologii dostarczania reklam sformatowanych specjalnie pod kątem urządzeń mobilnych. Są to reklamy o niskiej przepustowości, a jednocześnie bardzo wysokiej efektywności.
 • Reklamodawca poszukuje nowej metody wyświetlania reklam na nowym typie urządzenia konsumenckiego. W związku z tym gromadzi informacje dotyczące sposobów interakcji użytkowników z nowym urządzeniem. Chciałby dowiedzieć się, czy może zbudować nowy mechanizm wyświetlania reklam na urządzeniu tego rodzaju.

Wykorzystywanie ograniczonych danych do wyboru treści
(13 partnerów)

Treści prezentowane Tobie w serwisie mogą opierać się na ograniczonych danych takich jak witryna internetowa lub aplikacja, z których korzystasz, Twoja nieprecyzyjna lokalizacja, rodzaj urządzenia albo treści przeglądane przez Ciebie (na przykład w celu ograniczenia liczby wyświetleń danego filmu lub artykułu).

 • Magazyn podróżniczy opublikował w swojej witrynie internetowej artykuł na temat nowych kursów online prowadzonych przez szkołę językową, ukierunkowanych na ułatwianie komunikacji w czasie podróży. Wpisy na blogu szkoły są umieszczane bezpośrednio w dolnej części strony. Dobiera się je na podstawie Twojej nieprecyzyjnej lokalizacji (na przykład wpisy na blogu wyjaśniające program kursów dotyczących języków innych niż język kraju, w którym się znajdujesz).
 • Aplikacja mobilna z wiadomościami sportowymi zaczęła publikować nową serię artykułów na temat ostatnich meczów piłkarskich. W każdym artykule są filmy (dostarczane przez niezależną platformę streamingową) z najciekawszymi fragmentami poszczególnych meczów. Jeżeli użytkownik przyspieszy jakiś film, może to oznaczać, że następny prezentowany materiał wideo powinien być krótszy.

Cele specjalne:
Zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i naprawianie błędów
(88 partnerów)

Twoje dane mogą być wykorzystywane do monitorowania i zapobiegania oszustwom (np. w odniesieniu do reklam i ich klikania przez boty) oraz zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego działania systemów i procesów. Dane te mogą być również wykorzystywane do korygowania wszelkich problemów, jakie mogą wystąpić u Ciebie, wydawcy lub reklamodawcy w związku z dostarczaniem treści i reklam oraz w związku z Twoją interakcją z treścią i reklamami.

Twoje dane mogą być wykorzystywane do monitorowania i zapobiegania oszustwom (np. w odniesieniu do reklam i ich klikania przez boty) oraz zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego działania systemów i procesów. Dane te mogą być również wykorzystywane do korygowania wszelkich problemów, jakie mogą wystąpić u Ciebie, wydawcy lub reklamodawcy w związku z dostarczaniem treści i reklam oraz w związku z Twoją interakcją z treścią i reklamami.

 • Pośrednik reklamowy dostarcza reklamy różnych reklamodawców do swojej sieci witryn partnerskich. Zauważa duży wzrost liczby kliknięć reklam odnoszących się do jednego reklamodawcy. Na podstawie danych dotyczących źródła kliknięć dochodzi do wniosku, że 80% kliknięć pochodzi od botów, a nie od ludzi.

Dostarczanie i prezentowanie reklam i treści
(76 partnerów)

Niektóre informacje (np. adres IP lub funkcje urządzenia) są wykorzystywane w celu zapewnienia technicznej zgodności treści lub reklam lub w celu ułatwienia przesyłania treści lub reklam do Twojego urządzenia.

Niektóre informacje (np. adres IP lub funkcje urządzenia) są wykorzystywane w celu zapewnienia technicznej zgodności treści lub reklam lub w celu ułatwienia przesyłania treści lub reklam do Twojego urządzenia.

 • Kliknięcie łącza w artykule zwykle kieruje użytkownika na inną stronę lub część artykułu. Aby to osiągnąć, 1) przeglądarka wysyła żądanie na serwer połączony z witryną internetową, 2) serwer odpowiada („oto artykuł, o który prosiłeś”), korzystając z informacji technicznych automatycznie zawartych w żądaniu wysłanym przez urządzenie, aby prawidłowo wyświetlić informacje/ilustracje będące częścią żądanego artykułu. Technicznie rzecz biorąc, taka wymiana informacji jest niezbędna do dostarczenia treści wyświetlanych na ekranie.

Dopasowanie i łączenie danych z innych źródeł
(79 partnerów)

Informacje dotyczące aktywności użytkownika w usłudze mogą być łączone z innymi informacjami dotyczącymi użytkownika, pochodzącymi z różnych źródeł takich jak aktywność w innej usłudze online, korzystanie z karty lojalnościowej w sklepie lub odpowiedzi na pytania w ankiecie – w celach wyjaśnionych w niniejszym powiadomieniu.

Łączenie różnych urządzeń
(77 partnerów)

W związku z celami opisanymi w niniejszym powiadomieniu można przypuszczać, że urządzenie użytkownika jest powiązane z innymi urządzeniami, które należą do użytkownika lub znajdują się w jego gospodarstwie domowym (na przykład gdy użytkownik loguje się do tej samej usługi zarówno na telefonie, jak i komputerze, ewentualnie korzysta z tego samego połączenia internetowego na obu urządzeniach).

Identyfikacja urządzeń na podstawie informacji przesyłanych automatycznie
(82 partnerów)

Urządzenie użytkownika może odróżniać się od innych urządzeń na podstawie informacji, które automatycznie wysyła, uzyskując dostęp do internetu (na przykład na podstawie adresu IP połączenia internetowego lub rodzaju wykorzystywanej przeglądarki) – w celach określonych w niniejszym powiadomieniu.

Funkcje specjalne:
Użycie dokładnych danych geolokalizacyjnych
(44 partnerów)

Za zgodą użytkownika do realizacji celów określonych w niniejszym powiadomieniu można wykorzystywać dokładną lokalizację użytkownika (mowa tu o promieniu nieprzekraczającym 500 metrów).

Aktywne skanowanie charakterystyki urządzenia do celów identyfikacji
(14 partnerów)

Za zgodą użytkownika może zostać wysłane żądanie o podanie określonych cech urządzenia użytkownika, które pozwolą na odróżnienie go od innych urządzeń (np. zainstalowane wtyczki i czcionki, rozdzielczość ekranu) – w związku z realizacją celów, o których mowa w niniejszym powiadomieniu.

Możesz w dowolnym momencie przejść do szczegółów i listy naszych partnerów (przycisk „>” przy każdej kategorii), jak i zaakceptować wszystkie lub wybrane kategorie (przesunięcie suwakiem).

Pliki cookies oraz informacje przetwarzane za ich pomocą pozwalają zapewnić użyteczny, bezpieczny serwis, wspierają jego poprawne działanie i ulepszanie, umożliwiają pomiary ruchu i analizy statystyk (także dla marketingu i skuteczności reklamy internetowej). Dzięki nim serwis i jego zawartość dostosowujemy do Twoich potrzeb, prezentując Ci treści i reklamy, które lepiej odpowiadają na Twoje oczekiwania.

AutoCAD Civil 3D 2023 ZAPYTAJ O CENĘ TEL. 178590362, SPRZEDAZ@ASCAD.PL

Oprogramowanie AutoCAD Civil 3D 2023 służy do tworzenia i dokumentacji obiektów inżynierii lądowej i obsługuje procesy robocze modelowania informacji o budynku. Program ułatwia projektantom infrastruktury zrozumienie skuteczności projektu, zachowanie bardziej spójnych danych i procesów oraz szybsze reagowanie na zmiany. Wykorzystaj większą liczbę symulacji różnych scenariuszy i zoptymalizuj projekt. Usprawnij procesy robocze projektowania poprzez zautomatyzowanie czasochłonnych zadań.

Oprogramowanie AutoCAD Civil 3D to idealne rozwiązanie do modelowania informacji o budynku (BIM) w inżynierii cywilnej, ponieważ pomaga zespołom projektowym osiągnąć wyższą jakość projektów branży infrastruktury transportowej, projektowania przestrzennego i infrastruktury środowiskowej. Analiza założeń projektowych i symulacje różnych scenariuszy pomagają zoptymalizować wydajność przed budową projektów. Rozbudowa danych modelowych programu w celu wykonania analizy geoprzestrzennej i kanalizacji burzowej, obliczania wielkości wyjściowych i obsługi zautomatyzowanego prowadzenia maszyn podczas budowy. Oprogramowanie umożliwia modelowanie informacji o budynku (BIM) i oferuje narzędzia do tworzenia bardziej innowacyjnych rozwiązań projektowych.

Specyfikacja AutoCAD Civil 3D 2023 jednostanowiskowy
 • Opis produktu: AutoCAD Civil 3D – Subscription Renewal + Advanced Support – 1 seat
 • Kategoria: Aplikacje dla projektantów – oprogramowanie do tworzenia map i GIS,projektowanie wspomagane komputerowo
 • Ilość licencji: 1 seat
 • Ustalanie ceny za licencję: Commercial
 • Połączone z wsparciem: Advanced Support
 • Zasady licencjonowania: Single-user
 • Platforma: Windows
 • Obsługa i wsparcie: Update nowego wydania

Masz pytania? Chcesz negocjować cenę? Skontaktuj się z nami!

tel. 17 85 90 362, 693 53 83 83

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *